Skip to main content

​Smarta kombilösningar när Stadionområdet utvecklas

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2018 16:50 CEST

Stadionområdet. Illustration: Dziugas Lukosevicius

Nu läggs riktlinjerna fast för hur Stadionområdet ska utvecklas till Malmös främsta område för idrott, utbildning, evenemang och hälsa. På onsdagen godkändes planprogrammet av kommunstyrelsen.

Stadionområdet har sedan 1950-talet varit en viktig del av Malmös idrottsliv och en viktig symbol för Malmö. Området har under årens lopp utvecklats och förändrats, med Swedbank Stadion som det senaste stora tillskottet 2009.

Stadionområdet ska även fortsatt vara en öppen och grön stadsdel för idrott och utbildning. Omvandlingen kommer att göras stegvis, enligt tidsplanen i planprogrammet kan området vara fullt utbyggt år 2030. De viktigaste funktionerna som tillkommer i det första skedet är utbyggnaden av Malmö Idrottsgrundskola och Annebergsskolan, sporthall, multihall och en gymnastikhall. På längre sikt nämns bland annat ishall, bowlinghall, simarena och bostäder.

Området görs mer tillgängligt för fler Malmöbor i och med fler utomhusaktiviteter och nya mötesplatser. Ett viktigt fokus är jämställdhet och att anläggningar och ytor planeras så att de kan användas likvärdigt av pojkar och flickor samt anpassas efter personer med funktionsvariationer.

Den nya bebyggelsen ska ha många funktioner som kan kombineras och samutnyttjas. Den nya multihallen med bland annat fullstor fotbollshall skulle exempelvis kunna kombineras med kontor, idrottsmedicin och konceptboende. En ny sporthall kan förses med en klättervägg. Byggnaderna ska uppfylla höga hållbarhetsambitioner när det gäller material, solenergianläggningar, gröna tak, samordnad avfallshantering med mera.

För att skapa en trafiksäker miljö för barn och skolungdomar är det viktigt att ta bort genomfartstrafiken med bil genom området och göra det lättare för gående och cyklister att ta sig över Stadiongatan och John Ericssons väg.

Planprogrammet ska antas i kommunfullmäktige.

– Stadionområdet är historiskt sett en viktig plats för många Malmöbor, men i takt med att Malmö växer måste staden utvecklas och förnyas. Med dagens beslut tas ännu ett steg i omvandlingen av området, fortfarande med idrott, rekreation och möten i fokus. Som en första etapp är planen att bygga sporthall och skolor, som det nu ska tas fram detaljplaner för, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Stadionområdet ska vara plats där barn från Malmös alla stadsdelar kan mötas, röra sig, idrotta spontant eller träna schemalagt. Nu ser också vi till att parken bevaras och blir en grön och trygg miljö för barnen att vistas i, säger Märta Stenevi(MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


(Ärende 19)


Planprogrammet för stadionområdet bifogas. 


Bifogade filer

PDF-dokument