Skip to main content

Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart - vinnande koncept i UngBo12

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2012 13:53 CEST

Sharing is caring, Svartbygget, Vem bestämmer var jag ska bo? och Delad glädje är dubbel glädje. Så heter de vinnande fyra förslagen i UngBo12s arkitekttävling. Lördagen den 7 juli 2012 prisades vinnarna i Öresundshuset i Visby, och fick ta emot pris av civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Under våren 2012 utlyste Malmö stad en nationell arkitekttävling som vände sig till arkitektstudenter i landets arkitektskolor. Tävlingsuppdraget gick ut på:

  • att lyfta fram blivande arkitekters idéer och lösningar på hur bostäder och bostadsmiljöer kan skapas som unga vuxna har behov av och kan har råd med.
  • att genom att föreslå konkreta lösningar stimulera debatten om de unga vuxnas bostadssituation.
  • att beakta hållbarhet och återvinningstankar i förslagen

I tävlingen bjöds arkitektstudenter in att tävla på fyra tomter i Malmö med olika karaktärer och förutsättningar. Följande förslag fick pris i UngBo12s arkitekttävling:

- SHARING IS CARING
Förslagsställare: Jenny Ackemar, Hilda Hallén och Josefina Söderberg
Tomt: Rosengård - en stor stadsbyggnadsuppgift
Uppgiften i Rosengård handlade om att omvandla Amiralsgatan, som går tvärs genom stadsdelen, från en led till stadsgata och på lämpligt sätt binda ihop stadsdelen med fokus på den del av ga­tan som är nedsänkt. Detta öppnar upp för ny bebyggelse, gärna med inslag av ungdomsboende.

- SVARTBYGGET
Förslagsställare: Lina Nilsson
Tomt: Kv. Brännnaren 2, Norra Sorgenfri - Att läka ihop staden
Mitt i Malmö ligger industriområdet Sorgen­fri som ska omvandlas till blandad innerstad. Utvecklingen av området syftar också till att läka ihop staden. Gestaltningen av fastigheten Brännaren 2 är central i området vid det tänkta nya huvudstråket Industrigatan. Prägeln av ett kreativt kluster får gärna behållas även när området nyutvecklas.

- VEM BESTÄMMER VAR JAG SKA BO?
Förslagsställare: Saga Karlsson och Edouard Boisse
Tomt: Kv. Uno och Valter - Innovativ Hållbarhet
Kvarteret Uno ligger vid infarten till Malmö från Lund nordväst om Entré Malmö. Entré Malmö har sin starka karaktär och tävlingsuppgiften handlade om att ge förslag på ett komplement med samma styrka men med helt andra förtecken. En ny supergrön symbolbyggnad i stads­randen som gör entrén till Malmö mera komplett och samtidigt mera diversifierad efterfrågades. Uppgiften var också att föreslå lösningar på olika boendeformer.

- DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE
Förslagsställare: Theo Storesund och Oskar Gundström
Tomt: Hyllie - ny stadsdel
Hyllie har etablerats i en rasande takt med Malmö Arena, Malmömässan och köpcentra. Här ligger sista tågstationen före Danmark. Tävlingsuppgiften handlade om att ge förslag på bostäder som känns mer attraktiva, är mer yteffekti­va och mer prisvärda i jämförelse med konkurrenterna i Hyllie.

Förslagen Sharing is caring, Svartbygget, Vem bestämmer var jag ska bo? och Delad glädje är dubbel glädje prisades vid en ceremoni i Öresundshuset i Visby lördagen den 7 juli. Vart och ett av förslagen fick 50 000 kronor i pris.

- Det är mycket kreativa och spännande koncept som de vinnande arkitektstudenterna presenterat. Viktiga inslag i de olika förslagen är att framtidens boenden skall vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Det är viktigt att det är unga själva som kommer med förslag till hur bostäder för unga skall se ut i framtiden. Det är så vi når delaktighet och engagemang på riktigt, och det är först då resultatet verkligen blir bra, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

- Prisutdelningen i Öresundshuset markerar på ett tydligt sätt en upptakt inför höstens stora boutställning, UngBo12, om kommer att hållas i Malmö i september. Boutställningen är den första i sitt slag i Sverige. På boutställningen presenteras både resultatet från den stora idétävling som vänt sig till alla mellan 18 och 30 år och de vinnande förslagen i arkitekttävlingen, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.

Boutställningen BoUng12 äger rum i Båghallarna (Gamla Bussgaraget) i Norra Sorgenfri i Malmö under perioden 1-30 september 2012.

Bilder på de vinnande förslagen samt motiveringar bifogas.

För mer information, kontakta:
Ilmar Reepalu (S), komunstyrelsens ordförande i Malmö, tfn: 040-34 10 02
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad, tfn: 0709-34 22 98
Göran Rosberg, informationschef, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, tfn: 0709-34 36 79

För mer information om UngBo12, besök: www.ungbo12.se