Skip to main content

Spetsutbildning i musik i Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 10:37 CET

Malmö stad startar spetsutbildning i musik, för speciellt begåvade musikelever. Utbildningen drar igång med 15 platser nästa läsår.

Spetsutbildningen i musik arrangeras av Heleneholms gymnasium i samarbete med Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet. Utbildningen kommer så småningom att erbjudas på det kreativa centret på nya Malmö Latin.

– Det finns ett glapp i den svenska utbildningskedjan för riktigt begåvade elever inom musikområdet. Dessa hänvisas ofta till dyrbar privatundervisning eftersom inte alla skolor har tillräcklig kompetens inom ämnesområdet, säger Patrik Witt, rektor på Heleneholms gymnasium.

Syftet med utbildningen är bl a att främja, stimulera och säkra återväxten av musiker inom framför allt det akustiska instrumentområdet och klassisk sång, men även inom andra instrumentområden och genrer.

– Vi kan tillsammans erbjuda en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med starka kopplingar till ett synnerligen rikt och varierat musik- och kulturliv i Öresundsregionen, säger Sverker Svensson, prefekt vid Musikhögskolan.

Spetsutbildningen innebär särskild fördjupning i instrumental- och ensemble­undervisning, musikteori och konsertverksamhet. Till utbildningen hör också medverkan i skolans samarbete med konservatoriet i Lyon i Frankrike.

Utbildningen följer Estetiska programmets examensmål och förbereder för musikstudier på högskolenivå. Eleverna kommer också att möjlighet att studera högskolekurser redan under gymnasietiden.

Spetsutbildningen är riksrekryterande. Antagningen sker genom betyg och färdighetsprov. Sista ansökningsdag är 1 mars 2011.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Witt, rektor på Heleneholms gymnasium, 040-34 68 76, patrik.witt@malmo.se
Lars Thelander, biträdande rektor, 040-92 43 94, 0730-62 00 27, lars.thelander@malmo.se

Vänligen

Pia Oredsson Birgersson
Informationschef
Utbildningsförvaltningen i Malmö stad

Bifogade filer

Word-dokument