Skip to main content

Sponsringspolicy för jämställdhet ska tas fram

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 15:48 CEST

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att ta fram en sponsringspolicy för de kommunala bolagen. Anledningen till beslutet är den rapport som MKB Fastighets AB och Parkering Malmö lämnat om sin sponsring. Den visar att jämställdhetsaspekten inte finns med i beslut om sponsring och att sponsringsavtalen ekonomiskt gynnar verksamheter som i huvudsak riktar sig mot män. Det är sedan tidigare bestämt att Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering ska vara en naturlig del i alla avvägningar som görs där män, kvinnor, flickor och pojkar berörs.  

Ett slutligt beslut om sponsringspolicyn fattas av kommunfullmäktige.

– Detta är en viktig politisk markering att bolagen måste arbeta hårdare för att öka jämställdheten i sitt arbete. När en kommun sponsrar genom sina bolag så har den inte bara kortsiktiga affärsmässiga principer att ta hänsyn till. I Malmö arbetar vi för att resurser ska fördelas rättvist. Med detta beslut så förtydligar kommunstyrelsen Malmös jämställdhetsarbete gentemot våra bolag, säger Hanna Gedin (V), jämställdhetskommunalråd.

– De kommunala bolagen har också ett ansvar för jämställdheten. Nu blir det tydligt att även den aspekten finns med när kommunens bolag tecknar sponsringsavtal. Det finns fler värden än ren lönsamhet att ta hänsyn till om Malmö ska vara en jämställd stad, säger Sofia Hedén (S), kommunstyrelseledamot.

– Rapporterna pekar ju på att den sponsring som hittills skett, i de fall det går att utläsa, främst riktat sig till aktiviteter för pojkar eller män. Som kommun bör vi vara en förebild och ligga i absolut framkant vad gäller jämställdhets-frågor och det är därför bra att det nu ges ett uppdrag att ta fram en kommunal sponsringspolicy, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.

 

Kontaktpersoner

Hanna Gedin, 040-34 10 17

Sofia Hedén, 0703-56 41 68

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 15)