Skip to main content

Stadsbiblioteket i Malmö: Cv-verkstad – hjälp för arbetssökande

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 12:07 CEST

Stadsbiblioteket hälsar alla arbetssökande välkomna att delta i en 2-dagars cv-verkstad. Intresserade kan välja mellan fyra olika tillfällen, när de får hjälp att skriva merit¬förteckning, cv och  ansökningsbrev. De som redan har en meritförteckning eller ett cv kan gärna ta med det till kursen. De som vill delta anmäler sig på Stadsbibliotekets webbplats malmo.se/stadsbiblioteket

Ett samarbete med JobbMalmö, en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad.

Tid:  kl 13.00 – 16.00

Dagar:  
torsdag 22 och fredag 23 aug
torsdag 3 och fredag 4 okt
torsdag 7 och fredag 8 nov
torsdag 5 och fredag 6 dec

Plats:  Lärcentrum, plan 2 i Slottet


Eva Jönsson
Informationssekr 0721-80 98 41
eva.m.jonsson@malmo.se

Stadsbiblioteket är en demokratisk mötesplats där alla sorters människor ska kunna känna sig
hemma. På Stadsbiblioteket får du möjlighet att lära och utvecklas på egna villkor genom att få din nyfikenhet väckt. Du finner allt ifrån gratis Wifi och ljudlabb, till våra enorma samlingar av olika medier och den traditionella tysta läsesalen.

På biblioteket kan både barn och vuxna helt gratis delta i mängder av aktiviteter, bland annat lyssna på kända internationella författare och pyssla i återbruksverkstaden. På Stadsbibliotekets Lärcentrum kan du arbeta med olika datorprogram för bild- och ordbehandling, layout och scanning. Det finns också teknik för dig som behöver läs-, skriv- och språkhjälp.

Om du är långvarigt sjuk, rörelsehindrad eller av annan anledning inte själv kan besöka biblioteket kan du kontakta bibliotekets ”Boken kommer”-verksamhet, så får du böcker och annat biblioteksmaterial kostnadsfritt skickat hem till dig. Biblioteket har också en bokbuss, ett litet rullande minibibliotek, som
har särskilt utvalda hållplatser runtom i Malmö.

Malmö kulturförvaltning består av sex institutioner: Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadarkivet och Stadsbiblioteket. Enheterna Kulturstöd, Sommarscen Malmö och Kultur för barn och unga ingår i kulturkansliet som är den centrala administrationen för kulturförvaltningen.

Bifogade filer

PDF-dokument