Skip to main content

Stadsbiblioteket torsdag 7 okt kl 18.30: Striden ägde rum i Malmö – Möllevångskravallerna 1926

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 08:00 CEST

Föredrag av fil dr Stefan Nyzell från Malmö högskola. Ett samarrangemang med Malmö högskola och ABF. Plats: Gullbergrummet, plan 4 i Slottet.

Finns det ett försvarbart politiskt våld? Och var går i så fall gränsen? Det diskuteras i Stefan Nyzells avhandling som har sin utgångspunkt i Möllevångskravallerna 1926. Han drar slutsatsen att våldets gränser skiftade under den två år långa konflikten, att social¬demokratin haft ett ambivalent förhållande till våldsutövning och att synen på samförståndssverige bör problematiseras.

Bakgrund: Den allvarligaste arbetsmarknadskonflikten i Malmö under mellankrigstiden utbröt i juli 1926 på A.W. Nilssons barnvagns- och korgmöbelfabrik. Konflikten skulle bli långvarig – två år och fyra månader! Den skapade bittra känslor, vållade social oro och väckte stort uppseende i hela landet. Det började med en strejk bland arbetarna på fabriken varpå arbetsgivaren kallade in strejkbrytare som inhystes i fabriksbyggnaden och utanför samlades de som sympatiserade med de strejkande. En av strejkbrytarna överföll och dödade en strejkande korgmakare och de tidigare relativt fredliga demonstrationerna övergick i regelrätta kravaller. Dag efter dag pågick upproret och man beräknar att omkring 15 000 människor befann sig i rörelse i kvarteren kring Möllevångstorget.

Eva Jönsson
Informationssekr
040-660 86 02
eva.m.jonsson@malmo.se

Bifogade filer

PDF-dokument