Skip to main content

Stadsbibliotekets bokbuss på nya vägar

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 08:00 CET

Foto: Martin Lindeborg

Fredagen den 25 februari lämnar Bokbussen sin vanliga rutt för en gästturné till tre av Malmös torg.

Besökare bjuds in för att låna böcker, tidskrifter, ljud- och talböcker, eller bara prata bort en stund. Biblioteket bjuder på kaffe och varm choklad i februarikylan. Ett par tävlingar blir det också, både för vuxna och barn, med bokpriser som vinster. Bussen stannar på: Gustav Adolfs torg kl. 11-13, Möllevångstorget kl. 13.15-15 och Värnhemstorget kl. 15.15-17

Från och med måndag 28 feb har Bokbussen dessutom en ny turlista. Hållplatslistan har ändrats för att anpassas till efterfrågan så att bussen stannar där det är flest Malmöbor som har behov av den.

Turlistan har fram tills nu med få ändringar sett ut på samma sätt sedan bokbussturerna startade i mitten av 1990-talet. Malmö däremot har förändrats, och fortsätter att göra det. Människor flyttar och ändrar sina rörelsemönster, äldreboenden har lagts ner, helt nya stadsdelar har uppstått och befolkningsstrukturen har förändrats.

Bokbussen fortsätter att köra till förskolor, och de turerna planerar biblioteket att utveckla vidare under 2011 för att bättre motsvara förskolornas behov.

Bokbussverksamheten ska vara en experimenterande verksamhet där man fångar upp idéer och behov och låter Malmöborna själva komma till tals om hur de vill att verksamheten ska se ut.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Forsström, tel 0768-84 69 16 eller Mats Johansson, tel 0734-32 42 31

Eva Jönsson
Informationssekr
0721-80 98 41
eva.m.jonsson@malmo.se

MALMÖ - ÅRETS KULTURKOMMUN 2011

Bifogade filer

PDF-dokument