Skip to main content

Startskottet för Hyllievång – Malmös nya stadsdel

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 16:46 CEST

Talare: Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande samt Emmanuel Morfiadakis, tekniska nämndens ordförande

Hyllievångsområdet är ca 200 ha stort och är det samlade namnet på de nya delområdena som kommer att växa fram norr om Yttre Ringvägen och mellan Holma, Kroksbäck och Lindeborg. Hela området kommer att successivt utvecklas med bl a blandad, ganska tät , stadsbebyggelse, renodlade verksamhets- och bostadsområden samt markbostäder av olika slag. Citytunneln och Hyllie station blir något av områdets nav och området närmast stationen kommer att bebyggas i de första etapperna.

Efter många års planeringsarbete kommer nu själva byggandet igång. En del nya vägar och anslutningar har redan färdigställts och nu börjar arbetet med att förbereda marken för bebyggelse och för citytunnelbygget.

På plats ges en redovisning av de olika projekt som nu ä
r aktuella att påbörja, och vilka tidsplaner som gäller. De byggprojekt närmast i tiden att förverkliga är Arena, Citytunnelstation och shoppingcentra. Goda möjligheter finns för att få en överblick av hela området från Hyllie Vattentorn. För första gången är det möjligt att se Citytunnelns sträckning i verkligheten. Tunnelns och spårens exakta sträckning finns tydligt utstakad i anslutning till vattentornet.

Hyllievång ger Malmö möjlighet att växa många år framåt och blir en stadsdel med my cket bra kollektivtrafik. Området byggs med hållbarhet som en ledstjärna, med en långtgående satsning på optimala energilösningar.

Välkommen till Malmös nya stadsdel!

Dag: torsdag 6 maj
Tid: Bildspel startar kl.13 följt av Ilmar Reepalus presentation, därefter sker startskottet.
Samlingsplats: Hållbarhetshuset invid Hyllie Vattentorn

Ytterligare information:
Exploateringschef Börje Klingberg, tel 0706-653142
Christer Larsson, tel 040-34 23 73

www.malmo/hyllievang