Skip to main content

Staten har visat ointresse för att lösa problemen med dansk-svenska skatteavtalet

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 17:03 CET

Riksrevisionen publicerade idag en granskning av regeringens arbete med att förhandla skatteavtal med andra länder.

 

Av granskningen framgår att regeringen, trots omfattande kritik, inte har tagit fram relevanta underlag för att utvärdera effekterna av sidoavtalet mellan Sverige och Danmark.

 

Detta har bland annat lett till att regeringen har lämnat felaktiga uppgifter om avtalets effekter till riksdagen.

 

- Jag tycker att det är klokt och bra av Riksrevisionen att titta på de här avtalen som är väldigt viktiga för de svenska företagens konkurrenskraft och för förhållandena i de svenska kommunerna. Vi har under en längre tid från Malmös sida, tillsammans med Region Skåne, uppvaktat regeringen om orimligheter i sidoavtalet mellan Sverige och Danmark, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

 

- Möjligtvis är det att staten själv inte drabbats, utan bördan belastar framför allt de kommuner som har många Danmarkspendlare och där Malmö är en av hårdast drabbade kommunerna, som är skälet till att man visat ett sådant ointresse för att lösa de här problemen, säger Ilmar Reepalu.

 

Riksrevisionens rapport finns på:

 

http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/NewsPage____2227.aspx

 

 

Kontaktuppgifter:

Ilmar Reepalu 0705-14 02 91

Julia Janiec, stabschef 0705-97 07 47