Skip to main content

Stora planer för Grytan i Norra Sorgenfri

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 15:00 CET

40 lägenheter, skola, kontor och butiker planeras för fastigheten Grytan 1, belägen i hörnet av Industrigatan och Östra Farmvägen i Norra Sorgenfri. 

Stadsbyggnadskontoret har fått stadsbyggnadsnämndens uppdrag att påbörja arbetet med att utveckla en detaljplan som möjliggör detta.

Skolan som avses i detaljplanen är en gymnasiesärskola som kommer att förläggas i anslutning till Mölledalsskolan, vilken också är planerad att uppföras i kvarteret. 

– Norra Sorgenfri är ett område i Malmö som har stor potential att utvecklas till en attraktiv stadsdel, vilket planerna för Grytan 1 hjälper till att bidra till, säger Anders Rubin, stadsbyggnadskommunalråd (S).     

Kontaktperson

Anders Rubin 0706-36 26 77

(Ärende C10)