Skip to main content

Svensk-dansk konferens för att hindra skolavhopp

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 14:05 CET

Alla lärare ska vara språklärare – det är kärnan när svenska och danska lärare möts för en konferens på Høje-Taastrup Gymnasium i Köpenhamn 2013-02-07. Konferensen fokuserar på språket som nyckel till att få fler elever att fullfölja gymnasieutbildningen.

Vissa av de ungdomar som börjar på en gymnasieutbildning har problem med "skolspråket". Mycket av det som sägs i klassrummet är obegripligt och det är inte bara fackspråket utan även lärarens förklaringar som ofta låter som "kinesiska". Att skriva inlämningsuppgifter känns naturligtvis omöjligt för dem.

Danska och svenska lärare har, tillsammans med professor Karen Lund från Aarhus Universitet, arbetat med olika pedagogiska metoder för att förbättra språkkunskaperna för den grupp ungdomar som är i behov av extra stöd. Eleverna kommer ofta från lågutbildade hem eller har en tvåspråkig bakgrund, därför kan de inte det skolspråk som akademikerbarn har fått med modersmjölken.

"Den metod vi har arbetat med har mycket positiva effekter för de svagare eleverna", säger fysik- och matematikläraren Lone Stilling Karlsen. "Mina elever säger att differentialkalkyl har blivit lättare och deras provsvar har förbättrats sedan jag började använda metoden", förklarar hon. Tillsammans med kemi- och matematikläraren Ama El-Nazzal har hon arbetat med hur man kan binda samman elevernas språk med matematikens abstrakta begrepp. De är nu i färd med att överföra metoden till andra ämnen.

En grupp danska lärare från Hvidovre Gymnasium kommer att visa hur skräddarsydda skrivmallar kan hjälpa de svagare eleverna att bli bättre på att skriva, lära dem ett akademiskt språk och ge dem en förståelse för kraven på skriftlig danska. Från Rönnens gymnasium i Malmö, som bl.a. utbildar undersköterskor, kommer svenska språklärare att berätta om hur en intensiv satsning på svenska som andraspråk i alla ämnen kan höja elevernas akademiska nivå.

"Det är viktigt att fokusera på att stödja elevernas språkutveckling", säger Kristine Hecksher, projektledare i Preventing Dropout. "Det finns faktiskt en hel del man kan göra som matematiklärare, dansklärare eller vårdlärare. Man kan säga att om alla elever ska kunna förverkliga sin potential måste alla lärare vara språklärare".  

Evenemanget är en del av projektet Öresundsprojektet Preventing Dropout som som fokuserar på att motivera unga människor att stanna på gymnasiet. Projektet stöds av EU-programmet Interreg IA och Region Hovedstaden.

Fakta om Preventing Dropout: Projektet är en del av en stor utbildningsinsats som ska förena krafterna på båda sidor av Öresund. Målet är att danska och svenska forskare, lärare och rektorer på gymnasier förs samman och lär sig av varandras erfarenheter för att skapa utbildningar som får unga att slutföra gymnasiet.

Preventing Dropout arbetar med följande fem teman:

·  Vägledning

·  Elevvård

·  Inkluderande undervisningsmetoder

·  Språkutveckling

·  Ledning med fokus på kvarhållande

Preventing Dropout har en total budget på 15,5 miljoner DKK. Region Hovedstaden stöttar projektet med 4,95 miljoner DKK och EU-programmet Interreg stöttar med 7,7 miljoner DKK.

Projektet löper från september 2011 och tre år framåt.

Deltagande skolor i Köpenhamns huvudstadsområde är bl.a. Rødovre Gymnasium, Tårnby Gymnasium, CPH West, Avedøre Gymnasium, Kongsholm Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium och Høje Tåstrup Gymnasium.

De svenska skolorna är: Malmö Latinskola, Malmö Borgarskola, Rönnens Gymnasieskola och Norra Sorgenfri Gymnasieskola.

Kontaktuppgifter

För information om Preventing Dropout:

Kommunikationsansvarig Charlotte Sommerlund: +45 29 65 79 09