Skip to main content

Svensk-danskt seminarium kring byggarbetsmarknadens framtid

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 11:12 CET

Malmö 2011 11 21

Tisdag den 22 november diskuterar Arbetsförmedlingen, svenska och danska
politiker samt byggbranschen arbetsmarknaden för byggbranschen i
Öresundsregionen. Bland annat ventilerar man Sociala klausuler som till exempel kan innebära att kommunen vid en upphandling ställer som krav att anbudsgivarna erbjuder lärlingsplatser. Båda Malmö och Köpenhamn överväger detta.

– Vi vill börja använda oss av möjligheten att skriva in sociala villkor i
större utsträckning i våra upphandlingar. Det kan handla om allt från lärlings-
och praktikplatser till rena arbeten. Det är viktigt att alla aktörer, både
offentliga och privata, hjälps åt för att driva tillbaka arbetslösheten i
regionen, säger Andreas Schönström (S) kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Malmö.

– Trots att vi haft en stark efterfrågan på arbetskraft har vi fortfarande en
hög arbetslöshet i Malmö. Alla incitament som kan hjälpa till att sänka
arbetslösheten och inte minst gynna ungdomarna är intressanta, säger Pia
Gustavsson
, chef för Arbetsförmedlingen i Malmö.

Dessutom blir det diskussion hur Sverige och Danmark bäst tillvaratar
byggkompetensen i regionen. Ett konkret exempel är att danska byggarbetare
rekryterats till Sverige i år eftersom det varit brist på viss arbetskraft.

Tid: Tisdag 22 november kl 9:00 – 12:00

Plats: Arbetsförmedlingen Malmö Teknik, Storg. 5, lokal Möjligheten, plan 2.

Program:
9.00 Inledning. Leif Möller/Kim Bentzén Af Malmö/Jobbc Köpenhamn
9.05 Sociala Klausuler. Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunalråd Skola Trygghet, Välfärd och Anna Andersson Pol. sekr.
9.40 Anna Mee Allerslev, Borgmästaren i Köpenhamn
10.30 Gemensamt lärlingsystem. Ing-Marie Wik, Byggnadsindustrin
Yrkesnämnd
11.20  Byggprojektet. Leif Möller/Kim Bentzén
11. 45 Gemensam Arbetsmarknad. Pia Gustavsson, chef Arbetsförmedlingen Malmö

 

Kontaktperson

Åsa Waldemarsson, pressekretarare, 040-34 11 06