Skip to main content

Swedish Dads av Johan Bävman på Malmö Museer

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 08:00 CET

Fotograf Johan Bävmans bilder på svenska pappor visas nu på Malmö Museer. Malmöfotografens projekt av föräldralediga pappor i Sverige har fått stor uppmärksamhet, såväl i Sverige som internationellt. På utställningen skildras de porträtterade papporna tillsammans med sina reflektioner och erfarenheter om föräldraskapet och av att vara pappa.

Med sina 45 porträtt vill Johan Bävman skildra det allmängiltiga och kärleksfulla i föräldraskapet. Samtidigt ställer han sig frågan varför så få pappor väljer att ta ut ett halvårs eller längre ledighet med sina barn. Detta när Sverige nu har ett av världens mest generösa och jämlika föräldraförsäkringssystem som gör det möjligt för båda föräldrarna att vara hemma och skapa en nära relation med sina barn.

Idén till projektet föddes då Johan Bävman själv var pappaledig i nio månader. Fotografens dokumentära och nära porträtt av långtidslediga pappor har skapat stor uppståndelse och publicerats i medier över hela världen.

"Dels har människor runt om i världen förvånats över att vi har ett system där båda föräldrarna faktiskt har en reell möjlighet att vara hemma med sina barn. Dels har många uppskattat de nära porträtten av papporna i deras vardag, och att få läsa om pappornas tankar kring föräldraledighet, faderskap och vilka positiva effekter ledigheten har inneburit för både relationen till barnen och sin partner", kommenterar Johan Bävman.

Trots att det svenska föräldraförsäkringssystemet är utformat så att den ekonomiska bonusen blir högre ju mer föräldrarna delar på ledigheten, är det fortfarande försvinnande få som faktiskt delar lika. Endast fjorton procent av alla föräldralediga pappor tar ut minst hälften av dagarna.

"Genom igenkänning, att få läsa och se andra pappor som delar med sig av sina tankar och funderingar kring föräldraskapet, kanske fler börjar fundera över sin papparoll och roll som partner. Det är en viktig bit i vägen mot ett mer jämlikt samhälle", säger Johan Bävman.

Fotoutställningen Swedish Dads visas på Malmö Museer 23 januari–24 april 2016. Utställningen är producerad av Johan Bävman i samarbete med Malmö Museer och visas efter perioden i Malmö på Arbetets museum i Norrköping 10 maj12 september 2016.

Pressvisning torsdagen den 21 januari klockan 10.00. Plats: Slottsholmen, Malmö Museer.

Invigning lördag 23 januari 2016 kl. 14.00.

För mer information, kontakta
-
Merja Diaz, Malmö Museer, 0708-24 44 54, merja.diaz@malmo.se
- Johan Bävman 0708- 96 26 39, johan@bavman.se

Malmö Museer får bidrag från Region Skåne.