Skip to main content

Tabletter försvann från brukarens medicinskåp – händelsen Lex Sarah-anmäls

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 09:06 CET

Vid kontrollräkning saknades narkotikaklassade tabletter hemma hos en brukare. Stadsområdesförvaltning Norr rapporterar händelsen enligt Lex Sarah.

Brukaren är ordinerad ett narkotikaklassat preparat i form av sömnmedel. Vid en kontrollräkning i december saknades det tabletter i brukarens bostad. Ett låsbart medicinskåp installerades samma dag. Trots detta saknades ytterligare tabletter vid nästa kontrollräkning en dryg vecka senare. Flertalet kontrollräkningar har därefter utförts under december, och vid ytterligare fyra tillfällen saknades det tabletter.

Enligt ansvarig utredare rör händelsen stöld/svinn av läkemedel som misstänks ha begåtts av personal inom vård och omsorg.Händelsen bedöms vara ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah och utreds internt.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information: Charlotte Glimskog, 040-34 58 73, avdelningschef vård och omsorg, Stadsområdesförvaltning Norr.
Utsänt av: Sara Strand, kommunikatör, 0733-61 07 84.