Skip to main content

Temadagen om Framtidens skola är startskottet för den nya grundskoleförvaltningen

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 08:00 CEST

 

Den 1 juli fick Malmö stad en ny grundskoleförvaltning. Den 14 augusti träffas en stor del av förvaltningens totalt 4 600 anställda på en inspirationsdag i Baltiska hallen. Temat är Framtidens skola.

Det övergripande målet för den nya förvaltningen är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Grundskoleförvaltningen ska också skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter elever och vårdnadshavare.

För att få en bra start och skapa en samsyn i den nya organisationen samlas de anställda i Baltiska hallen den 14 augusti klockan 8.30–12.15. Då presenterar grundskolenämndens ordförande Anders Rubin (S) och grundskoledirektör Anders Malmquist den nya förvaltningen.

Man har också bjudit in Thomas Fürth, Kairos Future, som talar under rubriken ”Framtiden börjar i klassrummet”. Samhällsdebattören och historikern Gunnar Wetterberg föreläser om framtidens skola.

Fakta om grundskoleförvaltningen
Grundskoleförvaltningen trädde i kraft den 1 juli 2013 och ansvarar för den kommunala grundskoleverksamheten (inklusive förskoleklass och fritidshem) och grundsärskolan med sammalagt 23 000 elever. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning samt insatser för elever i behov av särskilt stöd. I Malmö stad finns cirka 70 kommunala grundskolor.

Mer information:
Anders Malmquist, direktör i grundskoleförvaltningen, 0708-54 02 08
Carina Lindqvist, kommunikatör i grundskoleförvaltningen, 0708-15 23 47