Skip to main content

Tio skånska kommuner kräver upprustning av Godsstråket

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 13:37 CEST

Tio skånska kommuner samarbetar för att stärka Godsstråket genom Skåne, och man vill att regeringen tar med kommunernas förslag i nästa revidering av infrastrukturplanen.

Syftet med kommunernas samarbete är att gemensamt arbeta för en utbyggnad menad att förbättra tågsträckan både gällande person- och godstrafik. Den utökade tågtrafiken skulle gynna miljön och öka tillgängligheten till miljövänlig och effektiv kollektivtrafik för befolkningen längs stråket.

När tunnlarna genom Hallandsåsen öppnas för trafik 2015 ökas kapaciteten från fyra till 24 tåg per timme. Ska kapacitetsökningen kunna utnyttjas krävs att Godsstråket genom Skåne rustas upp. Det handlar bland annat om förbättringar som ökar kapaciteten, säkerheten och tillgängligheten så att godstrafik kan föras över från väg till spår och innebär i förlängningen utökad persontrafik och nya eller upprustade stationer på nio orter. Stråket passerar genom: Bjuv, Kävlinge, Lomma, Malmö, Svalöv, Trelleborg, Åstorp och Ängelholm och trafikeras i dag företrädelsevis av godståg.

– Förstärkningen av Godsstråket är inte bara en fråga om en förbättrad regional kollektivtrafik, ökad kapacitet på sträckan är en angelägen tillväxtfråga för hela Sverige ifall vi ska nå miljömålen samtidigt som vi säkerställer en effektiv godshantering, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

 


Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06