Skip to main content

Trångt på Ystadvägen över Inre Ringvägen

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2009 10:19 CEST

Vägbroarna i Hindby trafikplats ska underhållas och asfalteras under två månader med start den 3 augusti. Det innebär att bara ett körfält är öppet i cirkulationsplatsen Ystadvägen över Inre Ringvägen.

Att det blir trångt på Ystadvägens broar i Hindby trafikplats påverkar även avfarterna till och från Inre Ringvägen i trafikplatsen.

Eftersom köer kommer att uppstå rekommenderas att välja annan väg än Ystadvägen. Till exempel kan man köra Amiralsgatan eller via Fosie by.

Inre Ringvägen är öppen som vanligt.

Underhållsarbetena på Ystadvägens broar över Inre Ringvägen ska pågå från den 3 augusti till slutet av september. Skanska utför arbetet på uppdrag av Malmö stads gatukontor.

För ytterligare upplysningar, kontakta gatukontorets informationschef Annika Abrahamson, 040-34 13 96, 0709-34 13 96. Allmänheten hänvisas till gatukontorets kundservice 020-34 45 00.