Skip to main content

Tryggheten i Rosengård - på väg mot rätt håll

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 14:35 CET

Allt färre malmöbor i Rosengård utsätts för brott och totalt sett ökar tryggheten i stadsdelen. Trots detta upplever man ändå en stor oro för att utsättas för brott som person. Det visar den årliga trygghetsmätning som polismyndigheten i Skåne har gjort.

- Visst har vi mycket kvar att arbeta med men det känns ändå väldigt positivt att se att den sammanlagda tryggheten i stadsdelen faktiskt ökar för fjärde året i rad, säger Andreas Konstantinides (S) ordförande i Rosengård stadsdelsfullmäktige. Vi jobbar vidare med det dåliga, men tar också till oss det som faktiskt är bra och som visar att vi är på rätt väg.

Otrygghet i Herrgården
Ett område som sticker ut negativt i statistiken och där man gjort en separat trygghetsmätning för första gången är Herrgården. Enkäten visar tydligt att man upplever betydligt större problem med otrygghet där jämfört med övriga Rosengård. Framför allt handlar det om otrygghet i utemiljön, problem med missbrukare och skadegörelse.
- Tyvärr har vi inga siffror att jämföra med från förra året så vi vet inte om situationen utifrån trygghetsmätningen har blivit bättre eller sämre, säger Rosengårds stadsdelschef Eva Ahlgren. Men det är klart att det oavsett inte är acceptabelt och det finns också flera insatser på gång som är riktade mot just Herrgården.

Socialt hållbart Malmö
 En konkret satsning är Områdesprogrammet för ett socialt hållbart Malmö, där Herrgården ingår som ett av fyra prioriterade områden som ska lyftas socialt. Programmet löper under fem år och handlar om dels att förbättra levnadsvillkoren och dels om att förbättra den fysiska miljön, inte minst för att göra det tryggare.
- Redan nästa vecka drar vi till exempel igång med trygghetsvandringar, säger Sabina Dethorey, områdeskoordinator för Herrgården. Då samlas malmöbor, polis, fastighetsägare, hemtjänstpersonal och tjänstemän för att tillsammans vandra runt i Rosengård och se vad som är otryggt och varför. Och sedan faktiskt göra något åt det.

- Trygghetsmätningen visar att tydligt att färre brott begås i Rosengård. Dessutom samarbetar förvaltning, polis och räddningstjänst så mycket bättre idag att jag är övertygad om att tryggheten kommer fortsätta öka, säger Eva Ahlgren. De tendenser vi nu ser ska bli trender.

Vid frågor:

Andreas Konstantinides (S) ordf Rosengård stadsdelsfullmäktige

040-34 34 63, 0708-49 67 07

andreas.konstantinides@malmo.se

 

Eva Ahlgren, stadsdelschef Rosengård

040-346370, 0708-343850

eva.ahlgren@malmo.se

 

Mer information:

Jenny Ränzlöw, informatör

040-346385, 0766-368770

jenny.ranzlow@malmo.se