Skip to main content

Två skolor i Malmö stad särskilt utsedda

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 10:06 CET

 

Skolverket har beslutat att de båda grundskolorna Dammfriskolan och Söderkullaskolan i Malmö stad ska få starta en riksrekryterande spetsutbildning i de högre årskurserna från läsåret 2014/15.

Det innebär att eleverna kommer att kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling genom att få en särskild fördjupning och breddning i den inriktning de valt. På så sätt kan elevernas intresse och kunskaper stärkas och förbereda dem för högre studier. Dammfriskolans spetsutbildning är inriktad mot matematik och Söderkullaskolans spetsutbildning är inriktad mot engelska.

- Genom ett gott samarbete med Pauliskolans ledning och våra engagerade pedagoger har vi tagit fram ett koncept där vi kombinerar skolans tidigare Bilingualprofil med spetsutbildning i engelska. Vi är mycket stolta över att vi får detta förtroende av skolverket, förklarar Linda Deltinger och Jenny Nyberg, rektorer på Söderkullaskolan.

- Samma sak gäller för oss, säger rektorerna för Dammfriskolan, Jörgen Håkansson och Anders Sandström. Vi kan nu fullfölja planerna för det som vi är övertygade om ska bli bra för de elever som har ett stort intresse av matematik. Även vi har ett samarbete med en gymnasieskola vilket i vårt fall är Borgarskolan i Malmö. Det är guld värt, tillägger Jörgen.

Villkoren för att få delta i försöksverksamheten med spetsutbildning  är bland annat att man kan erbjuda en god kvalitet. Likaså ska det finnas ett samarbete med en gymnasieskola som har utbildning i det ämne eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot. Skolan ska t ex kunna ge eleverna möjlighet att läsa gymnasiekurser i det ämne eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot. 

I och med att Dammfriskolan och Söderkullaskolan fått klartecken kommer de också att medverka i Skolverkets årliga uppföljning och utvärdering av just denna verksamhet. 

 

För mer information

Rektor Jenny Nyberg, Söderkullaskolan, mobil: 0701-495840

Rektor Jörgen Håkansson, Dammfriskolan, mobil 0709 341800