Skip to main content

Ungas inflytande i fokus på Jag bor i Malmö-kongress

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 13:58 CET

Ungas inflytande i fokus på Jag bor i Malmö-kongress

Dagens kongress är den första av sitt slag i Malmö. Kongressen har samlat 160 elever från olika gymnasieklasser i Malmö, ett 20- tal politiker och ett 30- tal tjänstemän från Malmö stad. Syftet med kongressen är att skapa en arena för dialog där unga i Malmö tillsammans med politiker och tjänstemän diskuterar och utbyter åsikter kring viktiga frågor för Malmö.

Trygghet är den viktigaste frågan för mig. I alla möjliga perspektiv, svarar Marcia Gonzalez, som går 4:ans Gymnasium, på frågan om vilken som är den viktigaste frågan för Malmös utveckling.

Hon är en av de unga som deltar på kongressen och har valt bland de 10 olika workshops som ramar in kongressen. Workshopämnena som valts ut bygger på ämnen som över 400 unga lyft som viktiga i de demokratiworkshops som arrangerats under hösten 2009 och våren 2010 i högstadie-, gymnasieskolor och föreningar runt om i Malmö. De frågorna som engagerar flest och lyfts fram som viktigast är rasism och främlingsfientlighet, arbete, boende, miljö, hållbar utveckling och trygghet.

Ungdomarna i forumet Malmös Unga är initiativtagare till kongressen och de har arbetat hårt inför arrangemanget.

Kongressen ska väcka engagemang och visa att vi unga har möjligheter att förändra Malmö, säger Bashkim Dudus som är en av två unga konferencierer som leder dagen.

Vi vill att politiker ska förstå att vi ungdomar inte bara är framtiden utan är viktiga nu idag ,fortsätter Nina Mäkinen som också är konferencier.

 Kongressen ingår i processen Jag bor i Malmö som ska landa i en policy för ungas inflytande och delaktighet i Malmö stad (www.malmo.se/jagborimalmo). Kongressen äger rum mellan kl 9 och 18 på Kockums fritid.

För ytterligare information kontakta Hala Mohammed, stadskontoret Malmö stad, projektledare för Jag bor i Malmö-kongressen 0735-919352, hala.mohammed@malmo.se