Skip to main content

Ungdomsuppföljarna når alla

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2012 14:38 CET

Ungdomsuppföljningen i Malmö stad har under förra läsåret kartlagt samtliga av de över 1200 ungdomar i gymnasieåldern som inte var inskrivna på någon skola. Dessa ungdomar har sedan via Vägledningscentrum erbjudits en ny form av studie- och yrkesvägledning på väg tillbaka till samhället, Drop-in 4 drop-outs. 18 december avslutas programmet för de första deltagarna.

I skollagen står att kommunen löpande ska hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Sedan maj 2010 arbetar Vägledningscentrum aktivt med att söka upp de ungdomar mellan 16-20 år som inte befinner sig i gymnasieskolan. Läsåret 2010/2011 nådde uppföljarna 92 procent av målgruppen. Under läsåret 2011/2012 nådde man samtliga.

Med hjälp av nya kommunikationsvägar och mer personal har Vägledningscentrum kommit i kontakt med samtliga undgomar och skapat sig en bild av var dessa ungdomar befinner sig och kunnat erbjuda individuella åtgärder.

Som en effekt av den höga svarsfrekvensen och för att kunna erbjuda fler alternativ än studier och praktik har Ungdomsuppföljningen tagit fram Drop-in 4 Dropouts, ett tioveckorsprogram som riktar sig till den som vill ha hjälp med sin planering men som inte är redo för praktik/studier. Syftet med programmet är att ge deltagarna insikt om vad de vill göra med sin närmsta framtid, stärka självkänslan och vidga perspektivet så att drömmar och möjligheter växer fram. Drop-in 4 Dropouts erbjuder ungdomarna föreläsare, studiebesök, praktiska övningar och samhällsorientering.

18 december klockan 13 hålls avslutning på Vägledningscentrum, Föreningsgatan 7B, för den första grupp som avslutat sina tio veckor. Då är även politiker inbjudna, bland andra Andreas Schönström, kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning, och ungdomarna ges intyg, personligt omdöme samt ett internationellt CV.

För mer information:

Alexandra Göransson, studie- och yrkesvägledare, alexandra.goransson@malmo.se 0704-830431
Richard Rasmussen, studie- och yrkesvägledare richard.rasmussen@malmo.se 0709-821865
Paulina Brefelt, kurator paulina.brefelt@malmo.se 0766-237486
Sara Ryström-Norén, studie- och yrkesvägledare, sara.rystrom@malmo.se 0709-906052

Se även: www.malmo.se/uppfoljningen