Skip to main content

​Upptäck en ny del av Sorgenfri

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2016 16:47 CEST

Fritidsledarna på Zenithgatan blir grannar med allt det nya som just nu byggs på Sorgenfri. Foto: Andreas Larsson

Lördag den 10 september kl 12-16 öppnas dörrarna till Infopoint Sorgenfri, vid Båghallarna på Sorgenfri. Här finns en utställning om det nya bostadsområde som nu börjat ta form på gammal industrimark. Under dagen bjuds besökarna på guidade vandringar i Sorgenfris industrihistoria, streetdance, ReDesign-workshop och mycket annat. Bostadsaktörer och stadsplanerare från Malmö stad finns på plats.

– Efter många års planerande och förberedande exploateringsarbeten ser vi nu med glädje hur de första husen växer fram och man kan ana starten på något nytt. Detta vill vi fira med att bjuda in allmänheten och ge Malmöborna möjlighet att upptäcka en ny del av Sorgenfri, säger Stina Räftegård, Malmö stads projektledare för kvarteret Spårvägen.

Infopoint Sorgenfri ägs gemensamt av Malmö stad och byggherrarna i kv Spårvägen och fungerar som plats för möten, utställningar, studiebesök och olika evenemang. Infopointen är till största delen byggd av och inredd med återvunna material och föremål, för att återspegla några av de värden som kommer prägla de nya kvarteren: hållbarhet, kreativitet, variation och mångfald.

Program lördag 10 september kl 12-16

12.15 Streetdance-show med BowDown Dance Crew

12.00–16.00 Sopig bajs-basket för barn

12.30–15.30 ReDesign-workshop för alla

13.00 Guidad vandring i Sorgenfris industrihistoria

13.30 Prova på streetdance med BowDown Dance Crew

14.30 Streetdance-show med BowDown Dance Crew

15.00 Guidad vandring i Sorgenfris industrihistoria

Designern, skräddaren och återvinningsgurun Helle Robertson (Robert&Blad) håller ReDesign-workshop. Modeller, material och verktyg finns på plats. Öppen workshop där du kan stanna så länge du vill och gå hem med nya idéer. Helle sprättar isär gamla herrskjortor och visar hur det kan bli någonting snyggt och användbart av det som kasserats.

Jörgen Andersson, för många känd som ”Norra Sorgenfri-bloggaren”, gör guidade vandringar i Sorgenfris 100-åriga historia och berättar om Addo, Benzon, Happax, Tripasin och andra arbetsplatser som funnits i området. Varje guidad tur tar ca 1 timme, bekväma skor en fördel. Start och slut vid Infopoint Sorgenfri.

Under dagen finns möjlighet att träffa några av de aktörer som bygger bostäder i kvarteret, stadsplanerare, förvaltare och utvecklare från Malmö stad, VA Syd, samt den bilpool som kommer ha verksamhet i området.

Arrangörer är Malmö stad tillsammans med VA Syd och de bostadsaktörer som nu bygger vidare på Sorgenfris 100-åriga historia. Evenemanget är kostnadsfritt.

Plats: Celsiusgatan 23.

Om de nya kvarteren i Sorgenfri

När de norra delarna av Sorgenfri för mer än 100 år sedan började användas till industrier låg det i stadens utkant. Idag är området en del av centrala Malmö. Hela utbyggnadsområdet Sorgenfri består av nio stora kvarter, huvudsakligen med industribebyggelse. Omvandlingen av området sker etappvis. Enligt planprogrammet för området planeras totalt för 2 500 nya bostäder, varav drygt 800 finns i det fd kvarteret Spårvägen som nu börjat bebyggas.

Det tidigare storkvarteret Spårvägen omges av Zenithgatan, Celsiusgatan, Industrigatan och Nobelvägen. I de nya stadskvarteren planeras för blandad bebyggelse med fokus på bostäder i en tät och varierad stadsmiljö. Utöver lägenheter – både hyresrätter och bostadsrätter – kommer det nya området innehålla stadsradhus, ungdomsbostäder (”kompislägenheter”), lokaler för olika verksamheter, en ny förskola, LSS-boende samt flera torg- och grönytor. De gamla bussgaragen, Båghallarna, bevaras och ges ett nytt innehåll.

Alla nybyggda bostäder utrustas med avfallskvarnar. Hushållens matavfall omvandlas till biogas. Fastigheterna har gemensam sophantering, med källsortering mellan de nya kvarteren istället för inne på gårdarna. En kvartersnära återvinningscentral, ReTuren, är planerad i området. Här ska man bland annat kunna lämna farligt avfall, elavfall, skrot och mindre grovavfall, men även ha möjlighet att byta saker och delta i olika skapande aktiviteter. Konceptet bygger på att många boende i innerstaden inte har tillgång till bil.

Kontakt för evenemanget:

Caroline Franzén, kommunikatör, fastighetskontoret, Malmö stad, 0739-89 82 03, caroline.franzen@malmo.se

Elisabet Corengia, kommunikatör, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, 040-34 23 93, elisabet.corengia@malmo.se

För frågor kring projekten:

Stina Räftegård, projektledare kv Spårvägen, fastighetskontoret, Malmö stad, 0709-34 17 74, stina.raftegard@malmo.se

Ted Gustavsson, projektledare Sorgenfri, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, 040-34 22 77, ted.gustavsson@malmo.se