Skip to main content

​Utredning om hållbart mottagande: Kommunstyrelsen välkomnar förslag om begränsningar av EBO

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2018 15:34 CET

Kommunstyrelsen i Malmö välkomnar den begränsning av eget boende för asylsökande som föreslås i utredningen ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande”. Det skriver man i ett remissvar till Arbetsmarknadsdepartementet.

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att föreslå ett sammanhållet system för mottagandet av asylsökande och nyanlända. Syftet är att åtgärda brister i dagens mottagande, vilket leder till långa väntetider, att etablering eller återvändande försenas och att ett antal kommuner, däribland Malmö stad, får ta ett oproportionerligt stort ansvar. Utredningen föreslår bland annat ankomstcenter för att på bästa sätt förbereda för etablering eller återvändande. Med ankomstcenter ska väntetiderna bli kortare och insatser kunna sättas in tidigare.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens huvudförslag. Särskilt positiv är man till förslaget om att begränsa EBO, lagen som ger den som befinner sig i asylprocessen rätt att bosätta sig var hen vill. Med rätt förutsättningar är det positivt med eget boende, men det kan också leda till problem för den enskilde, som till exempel trångboddhet, flyttkaruseller och osäkra boendeförhållanden. Detta är särskilt kännbart i kommuner där mottagandet länge har varit högt och där bostadsbristen är stor.

Man ställer sig också positiv till att kommuner ges stora möjligheter att utforma de tidiga insatserna till asylsökande och nyanlända. Det är positivt för såväl den enskilde som för kommunen. Dock anser man att det saknas ett tydligt ramverk för insatserna, vilket kan leda till ett ojämlikt mottagande.

Något som också kan leda till ett ojämlikt mottagande är de ekonomiska ersättningarna till kommunerna. De måste därför ges full kompensation för uppdragen som de ska genomföra, och det måste tas hänsyn till deras olika förutsättningar. Risken är annars att kvalitén på mottagandet skiljer sig åt mellan kommunerna. Kommunstyrelsen vill därför se en dialog mellan staten och landets kommuner i frågan om kostnadstäckning.

– Vi i kommunstyrelsen i Malmö har länge efterlyst en förändring av EBO-lagen för att mottagandet av asylsökande och nyanlända ska vara så hållbart som möjligt, inte minst för den enskilde som riskerar att bo undermåligt, trångt och ständigt vara orolig för sitt boende så som den ser ut i dag. Jag välkomnar därför utredningens förslag om att begränsa eget boende för att skapa hem som är socialt hållbara och förbättrar möjligheterna för snabb integration. Men på sikt borde EBO avskaffas helt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Fler kommuner måste ta sitt ansvar för mottagandet, annars riskerar situationen att bli ohållbar. När ansvaret fördelas solidariskt får fler nyanlända goda förutsättningar att komma in i samhället och få en bra start på det nya livet i Sverige.


Kontaktperson

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

(Ärende 4)