Skip to main content

Utredning om serviceförvaltningens affärsområde kommunteknik

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 16:49 CET

Stadsdirektör Inger Nilsson kommer att tillsätta en förutsättningslös utredning av serviceförvaltningens affärsområde kommunteknik.

Målet med utredningen är att säkerställa ledning, styrning och intern kontroll.

- Vi vill försäkra oss om att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera efterlevs, säger Inger Nilsson.

Beslutet har tagits fram efter samråd med serviceförvaltningens direktör Ingmar Simonson som ser fram emot resultatet.

- Det är viktigt att vi kan gå till botten med eventuella brister. Det här hjälper oss i vårt förbättringsarbete för hela organisationen, säger Ingmar Simonson.

Nu närmast ska stadskontoret upphandla en extern konsult för den kommande utredningen. Detta beräknas vara klart inom kort.

 

För mer information:

Stadsdirektör
Inger Nilsson,
tel 040-34 10 85