Skip to main content

Utsattheten för brott minskar i Malmö, men känslan av otrygghet kvarstår – Trygghetsmätningen för 2010 presenterades i dag

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 15:10 CET

Malmö 2011 02 11

Polisens och kommunens trygghetsmätning för 2010 visar att utsattheten för brott minskar i Malmö. Trots det har Malmöbornas känsla av otrygghet ökat något jämfört med 2009.

Den sammanvägda trygghetsbilden pekar på att Malmö upplevs som en trygg stad, och utvecklingen visar tydligt att utsattheten för brott minskar. De brottsförebyggande insatserna som drivits gemensamt av Malmö stad och polisen i form av Fem Fokus för ökad trygghet anses vara några av anledningarna. Under 2010 har man bedrivit insatser som Dialogmöte, Trygg krog, Gatukontorets trygghetsprogram, Områdesprogram för socialt hållbar utveckling och SSP-samverkan (Skola, Socialtjänst och Polis). Ett exempel på en framgångsrik insats är det samverkansprojekt som genomförts mellan polisen och stadsdelsförvaltningen i Södra Sofielund/Seved. Projektet visar på en märkbar brottsförebyggande effekt.

Trots att både utsattheten för brott och oron att utsättas för brott har minskat, så har Malmöbornas känsla av otrygghet ökat något under 2010. Den är dock lägre än den som uppmättes 2008 och på samma nivå som 2007. Den största anledningen till varför man känner otrygghet uppges vara buskörningar med mopeder och mc, som uppmätts till en indexnivå på fyra. Detta kan jämföras med problemen med ungdomar som bråkar och slåss, som når en indexnivå på tre, vilket är samma nivå som 2009. Nivå noll indikerar att problemen är närmast obefintliga medan nivå sex indikerar att problemen är alarmerande.

Problemen med skadegörelse och nedskräpning uppfattas som förbättrade, vilket kan förklaras av Gatukontorets insatser för att hålla Malmö rent.

Under 2010 har Malmöborna i större utsträckning än tidigare valt att avstå från vissa aktiviteter, och i huvudsak då resor med tåg och buss. Den här förändringen är inte unik för Malmö, utan följer samma utveckling som Skåne i stort. Vad som ligger bakom detta är oklart, men det går inte att utesluta att särskilda händelser, så som skjutningarna mot bussar, påverkat mätningen. Samtidigt är det troligt att 2010 års vinterväder kan ha gjort att människor valt att avstå vissa aktiviteter, vilket den generella trenden i Skåne pekar på. 

Den totala trygghetsbilden visar att otryggheten är störst i Södra Innerstaden, där index uppgår till 3,52. Det är ändå en förbättring jämfört med tidigare år, vilket visar att utvecklingen går åt rätt håll.

– Årets mätning visar en positiv trend och andelen Malmöbor som uppger att de har blivit utsatta för brott minskar. Trots den här positiva utvecklingen så ser vi alltså att känslan av otrygghet har ökat något. Den här känslan tar vi på största allvar och det är viktigt att vi förmedlar en korrekt bild av staden. Tror man att riskerna är större än vad de är så begränsas man och en del till och med avstår från aktiviteter, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd.

– Att utsattheten för brott minskar visar att våra gemensamma insatser med polisen gör skillnad. Tillsammans har vi nu också påbörjat ett arbete som ska göra det lättare för personer som vill bryta sig loss från kriminell verksamhet och vi utvecklar vittnesstödet, då vi ser att det är ett stort samhällsproblem att vittnen skräms till tystnad.

– Vårt gemensamma mål är att alla ska kunna känna sig trygga och säkra i Malmö. Varje misshandel, trakasseri eller annat brott är ett för mycket! Därför fortsätter vi kampen mot både brottsligheten och dess orsaker, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Amela A Hodzic, politisk sekreterare, 040-34 11 19

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06