Skip to main content

Utvecklingen av Västra Hamnen fortsätter

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 14:45 CEST

Nu förbereds det för fler bostäder, en idrottshall, en skola och en fotbollsplan i Västra Hamnen. På torsdagen antog stadsbyggnadsnämnden detaljplanen som ska göra planerna till verklighet.

Det finns ett stort behov av skolor och platser för idrott i Västra Hamnen. Området som nu är aktuellt för utbyggnad är platsen där Malmömässan en gång stod, intill Stapelbäddsgatan. Detaljplanen gör det också möjligt att bygga sammanlagt 1500 kvadratmeter bostäder.

Från att ha varit ett industri- och hamnområde genomgår Västra Hamnen nu en förändring för att bli en stadsdel med hög miljöprofil där bostäder, kontor, utbildning, kultur och rekreation samsas.     

– Utvecklingen i Västra Hamnen står inte still, vi ser ständigt att utgångsläget från tidigt 90-tal förändras. Från att varit ett område tänkt för en samhällsetablerad målgrupp kan vi nu konstatera att ungdomar, barnfamiljer och unga vuxna söker sig hit. Deras behov måste tillgodoses och ger samtidigt oss i nämnden en spännande utmaning., säger Carina Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

 

Kontaktperson

Carina Svensson, 0709-34 25 14

(Ärende C4)