Skip to main content

Vård och omsorg i Hyllie ser över sin verksamhet efter beslut från Socialstyrelsen

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 16:43 CEST

Kring årsskiftet gjordes två anmälningar enligt lex Sarah till Socialstyrelsen. Anmälan rör ett LSS-boende i stadsdelen Hyllie.

Enligt påföljande beslut från Socialstyrelsen den 30 augusti 2010, riktas kritik mot Hyllie stadsdelsfullmäktige, med anledning av otillåten tvångsåtgärd och alltför stort antal boende vid en LSS-bostad.

- Lex Sarah är till för att skydda den enskilde. Anmälningar ska tas på största allvar. Nu har vi precis fått beslutet från Socialstyrelsen och åtgärder ska redovisas till Socialstyrelsen. Vi arbetar alltid med den enskildes bästa framför ögonen, och utvecklar vår verksamhet i takt med förändrade förutsättningar, säger Gunilla Landman som är enhetschef för LSS i Hyllie.


Kontaktpersoner
Gunilla Landman, enhetschef LSS i Hyllie, 040-34 43 03, gunilla.landman@malmo.se

Carina Tell, enhetschef för enheten för äldre, funktionshindrade och rehabilitering i Hyllie, 040-34 61 32, carina.tell@malmo.se

Anna Vroland, kommunikationschef, 040-34 61 95, anna.vroland@malmo.se

 

FAKTA

LSS
LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. Det kan till exempel vara rätt till boende, personlig hjälp, sysselsättning eller att kunna få miljöombyte och en meningsfull fritid.

Lex Sarah
Den 1 januari 1999 trädde bestämmelsen i 71 a § SoL1 i kraft. Den som upptäcker
eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande som rör någon
enskild ska anmäla detta till stadsdelsfullmäktige eller till den som är ansvarig för verksamheten.