Skip to main content

Välkommen till ett samtal om bostäder för unga

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 09:27 CEST

Samtalet arrangeras med anledning av den av Sveriges Arkitekter anordnade idétävlingen om ungas boende Hemuppgiften.

Tid: Torsdag den 16 september kl 17—19
Plats: Form/Design Center, Lilla Torg
  
Moderator: Per Svensson, kulturjournalist

Medverkande:
Ilmar Reepalu, Malmö Stad
Sonny Modig, MKB
Johan Klinberger, Hyresgästföreningen
Martin Livian, Sveriges Arkitekter
Representant från jagvillhabostad.nu

Välkommen till Form/Design Center, Lilla Torg!
  

Om Idétävlingen "Hemuppgiften"
Hemuppgiften handlar om att visa alternativ för bostadsbyggande, utforska nya idéer och tankesätt och på ett idémässigt plan presentera tankar om ett bostadsbyggande som ger unga vuxna en möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden och därmed kunna göra en framtida bostadskarriär. Tävlingsuppgiften lämnar ett stort tolkningsutrymme för de tävlande att inom ramen för inlämningskraven svara på frågan om hur bostadsfrågan för unga kan åtgärdas.

Tävlingsuppgiften handlar också om att kommunicera idéer och lösningar med omvärlden.

Förslagen kan röra sig inom allt från möbeldesign till lagstiftning, boendestrukturer och byggprocesser, som på ett eller annat sätt skapar nya förutsättningar för bostäder anpassade för unga.  

För ytterligare information kontakta:
Göran Rosberg, Informationschef Stadsbyggnadskontoret 343679
goran.rosberg@malmo.se

Birgitta Ramdell, Chef Form/Design Center, 0706-667569

Läs mer om tävlingen och utställningen:
http://hemuppgiften.se/
http://www.formdesigncenter.com