Skip to main content

Världsdagen för psykisk hälsa

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 08:00 CEST

För fjärde året i rad uppmärksammar vi Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober. Temat för dagen är återhämtning. Vi kommer att belysa detta ur olika perspektiv: som brukare, som anhörig och som professionell.

Världsdagen arrangeras i tält på Gustav Adolfs Torg kl 16-20.

Vi inleder med att gå i tåg från Stortorget till Gustav Adolfs Torg. Samling kl. 15.30.

Program

  • Andreas Schönström, kommunalråd (S), talar kring arbete och sysselsättning.
  • Teatern psyk bryt gestaltar och spelar upp en scen om återhämtning.
  • Carina Lindkvist, psykiatrisamordnare i Malmö stad, Sven-Erik Andersson, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Malmö och Bo Persson från Lokalt Forum talar om ett återhämtningsinriktat förhållningssätt.
  • Kören Den sjungande trappuppgången känd från TV och Trubadur Emmanuel Delmi står för kvällens musik.

Det är ett fullspäckat program med många föreläsare som pratar om deras väg till återhämtning både ur ett inifrånperspektiv och ur ett anhörigperspektiv, och hur man inom vård och behandling arbetar för att möjliggöra återhämtning för personer med psykisk ohälsa.

Brukarorganisationer
Organisationerna är representerade med bokbord. RUS-Riksförbundet ungdom för social hälsa, SHEDO-Self Harm and Eating Disorders Organisation, RSMH-riksförbundet för social och mental hälsa, LIBRA-stödförening för personer med depressionssjukdomar och deras anhöriga, RFHL-Rättigheter, frigörelse hälsa och lika behandling, OCD-föreningen Ananke i Malmö, Fontänhuset-Malmö, SPES, Lokalt Forum i Malmö, Anorexia/Bulemi-kontakt, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, ABF, Vuxenskolan, Region Skåne och Malmö stad. Världsdagen infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av World Federation for Mental Health 1992 och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa.

Kontaktpersoner
Cherish Molge, Lokalt forum, telefon: 073 768 84 37, info@fontanhuset.se

Bo Persson, Lokalt forum, telefon: 073 035 13 55, bopersson@telia.com

Susanna Agerius, Malmö stad, telefon: 076 635 42 43, 070 935 84 84, susanna.agerius@malmo.se

www.malmo.se/psykiskhalsa