Skip to main content

Vem får Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen 2018?

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2018 11:00 CEST

Sex finalister är nominerade till Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen 2018. Foto: Bojana Lukac

På Stadsbyggandets dag den 14 september på Malmö Live, får du veta vilka projekt som belönas med Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen 2018. Under förmiddagen uppmärksammar vi de sex finalisterna, delar ut priser och bjuder på inspirerande föredrag kring temat ”Framtidens arkitektur och livsmiljöer”. Varmt välkommen att delta!

Program Stadsbyggandets dag 14 september

Framtidens arkitektur och livsmiljöer, Kuben i Malmö Live

8.30-9.00 Frukost och mingel

9.00-9.10 Välkommen och inledning, Märta Stenevi, kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden

9.10-9.20 Hur skapar vi bra livsmiljöer i Malmö?
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör och Anna Bertilsson, fastighets- och gatudirektör

9.25-9.45 Boverkets nya uppdrag kring arkitektur och gestaltad livsmiljö, Olov Schultz, Boverket

I april 2018 fick Boverket uppdrag av regeringen att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Uppdraget omfattar bland annat att samordna statliga myndigheter och ta initiativ till insatser
som främjar ökad arkitektonisk kvalitet i samhällsbyggandet. Boverket har under våren öppnat kontor i Malmö och förstärkt upp med nya medarbetare som ska arbeta med frågorna.

9.50-10.20 Värdeskapande förtätning för jämlikare stad, Tobias Nordström, Space Scape

Ojämlikheten i livsvillkor i våra storstäder är en stor samhälls-utmaning. Inte minst består utmaningen av att minska trångboddheten och öka stadskvaliteterna. Med exempel från Göteborg och Stockholm presenteras här ett antal samtida konkreta satsningar på värdeskapande stadsutveckling med fokus på mer jämlik stad, hållbara transporter och ekonomisk hållbarhet för bostadsproduktionen. Till grund för den värdeskapande stadsutvecklingen har Spacescape med flera empiriska studier undersökt samband mellan stadsbyggnad och attraktivitet och mellan stadsbyggnad och hållbara färdmedelsval.

10.25 Reflektion och diskussion kring temat

10.40 Paus med kaffe och mingel

11.00 Malmö har ett arkitekturprogram, Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt

Arkitekturstaden Malmö antogs av kommunfullmäktige den 31 maj. Arkitekturprogrammet har fokus på de värden som kan skapas med arkitektur. Det ska vägleda stadens arbete med det offentliga byggandet, detaljplanering, bygglov och förvaltning. Med Arkitekturstaden Malmö vill Malmö stad också bjuda in stadsbyggandets aktörer till dialog om olika byggprojekt.

11.10 Presentation av nominerade projekt och prisutdelning av Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen, Märta Stenevi och Ingemar Gråhamn

12.00 Slut

Om Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen

Stadsbyggnadspriset har delats ut sedan 1982 och belönar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Vid bedömning tittar juryn på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden.

Gröna Lansen har delats ut sedan 2001 och belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden.

Så här går det till
Från början av året fram till den 31 mars kan allmänheten lämna in förslag på vilka som ska nomineras till årets Stadsbyggnadspris och Gröna Lansen.

En jury ”Kommittén för Stadsbyggnadspriset”, bestående av politiker och tjänstemän i Malmö stad och representanter från branschorganisationer, gör därefter ett urval och tittar närmare på olika projekt, för att slutligen utse finalister till Stadsbyggnadspriset och till Gröna Lansen.

De vinnande projekten tillkännages under Stadsbyggandets dag, då prisutdelningen sker. Priset består av en minnestavla i brons. Byggherre och arkitekt belönas med diplom liksom övriga finalister.