Skip to main content

Vet vi vad vi äter idag? Föreläsning om kosttillskott

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 10:54 CEST

Många kosttillskott på marknaden är otillräckligt kontrollerade. De kan bland annat innehålla läkemedel, narkotika- och dopningsklassade substanser.

Fritt deltagande för press och media!

Dag och tid: tisdagen den 30 oktober kl 13.00–16.00
Plats:
Stadshuset, August Palms Plats
Lokal:
Stortorget, se informationstavla i receptionen

Lars-Göran Schütt, projektledare ”Arbete mot hormondopning”, fritidsförvaltningen Malmö stad, berättar;

- Konsumtion av kosttillskott utan vägledning, om än i liten omfattning, är förenad med en risk. Väl sammansatt mat och dryck i rätt mängd är normalt tillräckligt för att täcka behovet av energi och näring.

- Föreläsningarna den 30:e oktober riktar sig främst till skolmåltidspersonal i gymnasieskolorna. Detta är en viktig målgrupp som dagligen möter ungdomar i sitt arbete i skolmatsalarna. Vi i projektgruppen anser att de måste ha en baskunskap om kosttillskott och varför man inte ska äta det. Vi har 110 stycken anmälda hittills, och därav är cirka 60 skolmåltidspersonal. De övriga 50 kommer från olika verksamheter där intresse finns.

På programmet den 30 oktober:

  • Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsobutiker, gymbutiker och på träningsanläggningar (gym). Caroline Elmstedt, Livsmedelsinspektör Miljöförvaltningen Malmö stad
  • Kosttillskott – Nej tack! Måltider – Ja tack!
    Maria Lennernäs, professor i mat- och måltidskunskap,
    Högskolan i Kristianstad

För ytterligare information, fullständigt program samt deltagarlista:

Kontakta Lars-Göran Schütt, projektledare fritidsförvaltningen, telefon 040-34 25 32, 0701-48 74 71, epost: lars-goran.schutt@malmo.se


Bifogade filer

PDF-dokument