Skip to main content

Vi lär oss i dialog med SFI-studenterna

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 17:36 CET

I eftermiddags träffade gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
SFI-studenternas nystartade studentkår. Dialogen handlade om SFI- upphandlingen
och konsekvenserna av denna om eleverna måste byta utbildningsanordnare.

Studenterna framförde sin oro för att de i framtiden eventuellt
måste byta både skola och lärare. De menade att det finns en risk att tappa
tempo i övergången.

Förvaltningen informerade om att upphandlingsförfarandet är
ett politiskt beslut med intentionen att fortsätta utveckla kvaliteten i
utbildningarna.

Förvaltningen är tacksam för att SFI-studenterna stora engagemang
i frågan bidragit till att förvaltningen upptäckt en del brister i nuvarande
organisation. Det handlar framförallt om att studenterna inte informerats om
att SFI-utbildningarna är upphandlade och att det därmed finns en risk att man
vid något tillfälle måste byta utbildningsanordnare. Det handlar också om att
dialogen med utbildningsanordnarna måste bli bättre för att öka medvetenheten om
att en upphandling kan innebära att man förlorar uppdraget. Förvaltningen
kommer nu att mer aktivt driva diskussionen om hur vi på bästa sätt hanterar
övergången för studenterna, vid ett eventuellt byte av utbildningsanordnare.

–Det var ett gäng
med en oerhört hög enriginivå.. Det är viktigt att lyssna på kritiken
och deras idéer. Dialogen var mycket konstruktiv. Vi förstår studenternas oro
inför ett byte. Detta tar vi lärdom av och nu bygger vi upp en ny struktur för
information och dialog, säger Eva Ahlgren, direktör, som menar att studenternas
engagemang hjälper till att skapa en bättre organisation.

–Vi kommer även att fokusera på att skapa en riktigt bra
övergång, säger Jonas Jonsson, chef för vuxenutbildningen.

–Jag har länge arbetat med att få igång en fungerande
elevdemokrati inom SFI. Nu har eleverna på eget initiativ bildat en studentkår som
är så engagerad. Det var riktigt roligt att träffas. Den nybildade kåren blir
en bra samtalspartner i en fortsatt dialog, säger en glad Fredrik Ohlsson,
rektor SFI.

För ytterligare information kontakta:

 

Eva Ahlgren, direktör 070-834 38 50

 

Jonas Jonsson, chef för vuxenutbildningen 070-534 23 23

 

Fredrik  Ohlsson, SFI-rektor
0721-811380

 

Vänligen

Pia Oredsson Birgersson

Kommunikationschef

070-576 15 12