Skip to main content

”Vi måste ha höga förväntningar på alla skolor” – Kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommenterar Skolinspektionens rapport

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 14:44 CET

På onsdagen presenterade Skolinspektionen sin kommunrapport från inspektionen av Malmö stads förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxnas lärande. Inspektionen har genomförts under 2010 och 2011 och riktar in sig på fyra områden: måluppfyllelse, trygg lärandemiljö, ledning och utveckling samt tillgång till utbildning. Deras synpunkter ligger nu till grund för en bättre skola.

– Jag välkomnar Skolinspektionens granskning. Sedan jag tillträdde som kommunalråd med ansvar för skolan för ett år sedan så har vi påbörjat ett intensivt förbättrings- och utvecklingsarbete. Jag kan konstatera att vi har flera verksamheter som håller hög kvalitet och vi har flera verksamheter som behöver förändras för att möta elevernas varierande behov, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd.

– Skolinspektionen bekräftar nu att vi ringat in rätt utvecklingsområden. Och ett digert arbete pågår och ligger framför oss, säger hon.

Svensk skola har tappat i likvärdighet under de senaste åren. Elevernas sociala bakgrund slår igenom allt tidigare. Och det syns också i Malmö.

– Skolforskningen är tydlig med att det är viktigt att ha höga förväntningar på alla elever, att utgå ifrån att alla elever kan nå goda resultat. På samma sätt måste vi som skolpolitiker vara mycket tydliga med att vi har höga förväntningar på alla skolor. Under det gångna året har vi arbetet hårt för att synliggöra detta. Vår vision är tydlig, alla ska ha möjlighet att lyckas i skolan, säger hon.

Under hösten har Malmö stad tillsatt en organisation för att utveckla kvalitetsuppföljningen i utbildningsverksamheten. Totalt satsar kommunstyrelsen 6 miljoner kronor på det arbetet.

– Skolorna måste följa upp alla elever och vår uppföljning ska vara tydlig, från klassrummet till kommunstyrelsen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

30 miljoner är märkta för en stor skolsatsning, där huvuddelen går till att stärka den språkutvecklande ämnesundervisningen, kompetensen och insatserna för flerspråkiga elever och förstärka arbetet med formativ bedömning, som är en viktig framgångsfaktor för elevernas måluppfyllelse.

– Förutom de insatser och initiativ vi redan tagit så måste vi se över vår organisation. Vi behöver rigga en annan skolorganisation, som möter de utmaningar vi står inför idag, sägerKatrin Stjernfeldt Jammeh.

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

Lena Englund, kommunikatör avd. barn och ungdom stadskontoret, 0702-44 70 95