Skip to main content

Vind blir bostäder

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 13:07 CEST

Malmö 2010 09 30

Vindsutrymmet i ett flerfamiljshus beläget i korsningen Mariedalsvägen-Kilian Zollsgatan i Västra Innerstaden ska byggas om till bostäder. Detta efter att stadsbyggnadsnämnden i dag beviljat Darjac Fastigheter bygglov. Beslutet omfattar nio lägenheter, takkupoler och balkonger.

– Det här är utmärkt exempel på hur man kan förtäta staden, samtidigt som man skapar nio nya attraktiva bostäder i centrala Malmö, säger Anders Rubin (S), stadsbyggnadskommunalråd.

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende D3)