Skip to main content

Vinnande koncept kan förverkligas i Holmastan – ger 1200 nya bostäder

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 16:46 CET

Två visioner för området Holmastan i Hyllie har prisats på den internationella arkitekttävlingen Europan och nu vill MKB och Riksbyggen förverkliga bidragen, vilket skulle göra dem till de första genomförda Europanprojekten. Tekniska nämnden godkände på måndagen en markreservation som ska göra visionerna till verklighet.

Området i fråga stäcker sig utmed Pildammsvägen, från Ärtholmsvägen till Annetorpsvägen. I dag finns där bussgata, lokalgata, garage och grönytor men området kan utnyttjas mycket mer, och markreservationen är ett steg på vägen mot att nå dess fulla potential. Förslagen omfattar cirka 1200 nya bostäder.      

Europan, där de tävlande får vara högst 40 år, är den största arkitekttävlingen i Europa.

– I väglandskapet från 60-70-talet finns stora dåligt utnyttjade ytor som kan omvandlas utan att det blir svårare för trafikanterna. Samtidigt är det möjligt att komplettera med andra upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar och därmed göra områdena mera socialt stabila. Holmastan är ett intressant exempel på detta. Genomförs det kommer det att väcka stort intresse även internationellt, säger Anders Rubin (S), kommunalråd och tekniska nämndens ordförande.

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende 19)