Skip to main content

Vippgunga på lekplatser får varningstext

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 16:02 CEST

Gatukontoret i Malmö har beslutat att sätta upp varningstexter vid en typ av vippgunga som finns på många kommunala lekplatser i Malmö.

I Vänersborg har en liten flicka tragiskt förolyckats när hon föll av en vippgunga på sitt dagis och slog huvudet i fotstödet, en stålstång. Vippgungan är ett lekredskap från Kompan AB. Konsumentverket har nu krävt att Kompan AB förbättrar
konstruktionen och förser samtliga vippgungor med en tydlig varningstext.

Vippgungan, som följer gällande EU-standard, finns på många lekplatser i Sverige och även i Malmö.

GATUKONTORET SÄTTER UPP EGNA VARNINGSTEXTER
Gatukontoret har idag beslutat att inte invänta agerande från Kompan AB, utan sätter omedelbart upp egna provisoriska varningsskyltar på de kommunala lekplatser där vippgungan finns, i avvaktan på att Kompan AB agerar.

Skyltarna beräknas vara uppsatta under fredagen.


VARNINGEN INNEBÄR
- Vippgungan bör inte användas av barn under 3 år
- Barn bör inte stå upp på gungans plattform, eftersom de då kan falla ner i öppningen mellan plattformen och sitsen och skada sig.

Under hela året sker tillsyn av Malmös kommunala lekplatser en gång i veckan, då lekutrustning, sandtjocklek och brunnar kontrolleras efter en speciell checklista.

Den aktuella vippgungan har beteckningen Fågelflock M 14612 och kommer från företaget Kompan AB.

KONTAKT
Gunnar Ericson,
chef stadsmiljöavdelningen, Gatukontoret, tel 0708-34 13 97.

Informationssamordnare Annika Abrahamson, 0709-34 13 96.