Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 6 träffar

Ny mätning av socialsekreterarnas arbetsmiljö visar att staden är på rätt väg

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 09:00 CEST

Socialsekreterarna i Malmö stad och deras närmaste chefer har en hög arbetsbelastning, ett intensivt arbetstempo och ett känslomässigt krävande arbete. Men de har mening i och tillfredsställelse med sitt arbete och känner sig involverade på arbetsplatsen. Dessutom är de nöjda med det stöd de får av ledningen och kollegorna. Det visar den arbetsmiljöenkät som nyligen gjorts.

Gedigen handlingsplan ska ge bättre arbetsmiljö för socialsekreterare

Gedigen handlingsplan ska ge bättre arbetsmiljö för socialsekreterare

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 09:00 CET

Den 15 december skickar samtliga Malmö stads stadsområdesförvaltningar och Sociala resursförvaltningen en handlingsplan med åtgärder, till Arbetsmiljöverket. Handlingsplanen är ett resultat av den enkät av socialsekreterarnas arbetsmiljö som gjordes i somras.

Hög arbetsbelastning men stöttande chefer visar enkät om socialsekreterarnas arbetsmiljö

Hög arbetsbelastning men stöttande chefer visar enkät om socialsekreterarnas arbetsmiljö

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2016 10:01 CEST

En enkät som nästan tre fjärdedelar av Malmö stad socialsekreterare besvarat visar att de har en hög arbetsbelastning och ett högt arbetstempo. Men den visar också att de har stöttande chefer och kollegor. Enkäten har gjorts efter krav från Arbetsmiljöverket och är en del i ett pågående arbetsmiljöarbete.

Enkät ringar in socialsekreterares arbetsmiljö

Enkät ringar in socialsekreterares arbetsmiljö

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 09:00 CEST

Ett sätt att undersöka arbetsmiljön och belysa de områden där det behövs grävas djupare. Så kan enkäten som skickats ut till alla Malmö stads socialsekreterare sammanfattas. Enkäten görs i samarbete med forskare på Malmö högskola.