Dmen4zmqlieszoyyhqqd
Ohenm42fjlzyyyracnhs

Smart kemi möjliggör högkänslig spårning av virus

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 08:00 CET

Forskare vid Biofilms - Research Center for Biointerfaces, Malmö högskola, har tillsammans med ett forskarlag från Tyskland utvecklat molekyltunna filmer som uppför sig som levande cellers membran. Forskarna har använt tekniken för att detektera extremt små mängder av virus.

Ywebtwhynvpguozpqtav

Nöjesställen måste göra mer mot sexuella trakasserier

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 11:30 CET

Var fjärde kvinnlig student vid Malmö högskola har varit utsatt för sexuella trakasserier. Det visar en undersökning bland nära 3.000 studenter. Många händelser sker på krogar och andra nöjesställen. — Även om det förstås främst är en attitydfråga måste krogägare ta ett större ansvar för att dessa miljöer upplevs mer tillåtande, säger forskaren Caroline Mellgren.

Lkmeqph8vptgbrq9557u

Framtidens tandimplant kan vara gjorda i plast

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 08:00 CET

Plasten polyetereterketone (PEEK) kan vara framtidens tandimplantat. Tandläkaren Pär Johanssons forskning visar att en ytbehandling av hydroxylapatit kan göra att PEEK-implantatet växer ihop med benvävnaden.

Stplenk1jgjyvp0kjqa1
Kmeu6ylcrwquhvko1zd8

Malmö högskola uppmärksammar En vecka fri från våld

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 14:34 CET

Under vecka 49 genomförs En vecka fri från våld runt om i Sverige. Under veckan går Institutionen för vårdvetenskap och Institutionen för kriminologi samman och bjuder in till öppna lunchföreläsningar varje dag.

Media no image
Kmeu6ylcrwquhvko1zd8

Malmö universitet tar form i stan - pressinbjudan

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 14:34 CET

Nu är det snart dags för Malmö högskola att bli Malmö universitet. Den 4 december monteras de första nya skyltarna på Niagara, vilket blir ett nytt inslag i stadsbilden. Rektor Kerstin Tham är med vid monteringen.

Ni är varmt välkomna att se denna symboliska förvandling av Malmö högskola till Malmö universitet.

Tid och plats: Rektor Kerstin Tham är med vid skyltuppsättningen utanför Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, måndag 4 december kl. 11.40. Kom i god tid då rektor bara är med 15 minuter.

Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Lärosätet startade 1998 och har vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.

​Nu är det snart dags för Malmö högskola att bli Malmö universitet. Den 4 december monteras de första nya skyltarna på Niagara. Rektor Kerstin Tham är med vid skyltuppsättningen.

Läs vidare »
K7qo0r60dqmcgvnj46yj

Fanfiction i internationellt forskningsprojekt. Malmö universitet med i annorlunda EU-projekt

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 11:32 CET

Hur utnyttja fanfiction och digitala verktyg för att stimulera mångspråkighet och interkulturellt lärande bland gymnasieungdomar? Malmö högskola/universitet och universitet i belgiska Flandern och Tyskland och fyra gymnasieskolor startar nu ett gemensamt EU-finansierat forskningsprojekt för att pröva nya innovativa vägar till lärande.

Gbt0uq4lvc6wmlxf8ibi

Affärsidé gör det enkelt att få lagat trasiga kläder

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 12:01 CET

Henning Gillberg, student på Malmö högskola, cyklar på sin fritid runt i Malmö för att hämta upp trasiga kläder. Hans affärsidé Repamera handlar om att det ska löna sig att laga, sy om eller sy in sina favoritplagg jämfört med att köpa nya.

Pmbuqvrcwth8ijsseb9x
Bk8nl7nhe19mia85cg5u

Bildningsbaren om våld, makt och maskulinitet

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 11:17 CET

Inför FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och En vecka fri från våld anordnar Malmö högskola ett samtal i Malmö om våld, makt och maskulinitet. Inbjudna gäster är forskaren Caroline Mellgren, journalisten Fredrik Önnevall och Shahab Ahmadian, projektledare för Mannen, Myten.

Media no image

Ett steg närmare polisutbildning vid Malmö universitet. Intresseanmälan skickad till Polismyndigheten

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 08:58 CET

Malmö högskola/universitet har nu skickat ett gediget underlag för att bedriva polisutbildning till Polismyndigheten i Stockholm. På punkt för punkt konkretiseras vad lärosätet kan erbjuda för att starta en polisutbildning vid Malmö universitet.

Regeringen har gång på gång betonat vikten av att agera snabbt för att få igång nya polisutbildningar i landet. Det saknas utbildade poliser i Sverige och dessutom brottas Polismyndigheten med avhopp från yrket.

Underlaget/intresseanmälan är på drygt 40 sidor. Det innehåller beskrivningar och analys av lärarkompetens, forskningsmiljöer, pedagogiskt kunnande, kompetensbeskrivning kring utvärdering och kvalitet, beskrivning av uppdrags- och distansutbildningar med mera.
På Malmö högskola/universitet finns omfattande kompetens i kriminologi, juridik, sociologi, statsvetenskap, beteendevetenskap, ledarskap och organisation och dessutom lång erfarenhet av professionsutbildningar. I ansökan framgår även att Malmö universitet kommer samarbeta med Lunds universitet för att stärka lärarkompetens inom flera juridiska ämnen. Det framgår också i en bilaga att kommunledningen i Malmö engagerar sig för att få en polisutbildning till Malmö.

När? Hur omfattande?

Däremot finns ännu inga uppgifter om när utbildningen kan starta eller dimensioneringen av denna. Däremot finns preciserat att enbart själva planeringen av utbildningen under de närmaste tre åren beräknas kosta 15,7 miljoner kronor.

I underlaget finns också ett helt avsnitt kring pågående forskningsprojekt och samverkan. Här beskrivs ett 15-tal olika forskningsprojekt med relevans för polisutbildning; barn och ungdomar i riskmiljöer, brottsförebyggande arbete i en stadsdel, missbruk och kriminalitet bland ensamkommande, partnervåld, unga brottsoffer, polisens arbete mot narkotikabrottslighet och polishistoria.
Per Hillbur, ny prorektor vid Malmö högskola från 1 september 2016
- Det är särskilt viktigt att lyfta fram det brottsförebyggande arbetet och hur en mångfald av aktörer och organisationer är involverade i att skapa ett tryggt samhälle, säger Per Hillbur, prorektor, som ansvarar för utredningen om en polisutbildning.

i intresseanmälan framhålls även Polismyndighetens planerade nationella konsortium för polisvetenskap(NKP), vilket skulle passa Malmö universitet som hand i handske. ” … Malmö högskolas redan långtgående kriminologiska forskning av polisverksamhetsnära karaktär, gör att konsortiets ”säte” samt administrativa hantering med fördel skulle kunna placeras på Malmö universitet.”

Regeringen och polismyndigheten avgör

Det är regeringen som ska fatta beslut om vilka lärosäten som äger rätt att utbilda poliser. Polismyndigheten bedömer därefter vilket eller vilka lärosäten som, i samarbete med myndigheten, ska bedriva utbildningen.

Text: Helena Smitt

Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Lärosätet startade 1998 och har vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.

Malmö högskola/universitet har nu skickat ett gediget underlag för att bedriva polisutbildning till Polismyndigheten i Stockholm. På punkt för punkt konkretiseras vad lärosätet kan erbjuda för att starta en polisutbildning vid Malmö universitet.

Läs vidare »
F0ttudyrgq0rzyq6il1y

Utställning om forskning om Malmös barn och unga

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 11:42 CET

I en ny utställning i Forskarnas galleri på Orkanenbiblioteket visar Malmö högskola aktuell forskning om barn och unga i Malmö. Besökare får inblick i två forskargruppers projekt, som undersöker barns och ungdomars relation till sin närmiljö.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • lotta.orban@mah.se
 • 0709-655 492

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • hekbaglenaczxouu.smibqtt@mah.se
 • 0709-655 355
 • 040-665 80 62

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Forskning, press och opinion
 • chmuarloibtte.londqdahl.bernwachmaaknn@mahhk.se
 • 040 - 665 7879
 • 072 - 210 97 19

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • magnus.jando
 • 040 665 81 97
 • 0709 655 372

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • ttnxcarolin.lindlz@mahox.sdzruzce
 • 040-66 57889
 • 072-702 29 73

Om Malmö högskola

Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Lärosätet startade 1998 och har vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.