Skip to main content

Idrottsrebellen Anders Zorn första ämnet i En akademisk kvart

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 08:43 CET

Isak Lidström

Idrottsrebellen Anders Zorn och kampen om längdskidåkningen vid 1900-talets början. Det är temat när idrottsvetaren Isak Lidström den 11 januari inleder en ny termin av föreläsningsserien En akademisk kvart på Malmö stadsbibliotek.

— Kullor, porträtt och hembygdsskildringar i olja och akvarell har gjort konstnären Anders Zorns minne outplånligt. Att han arrangerade primitiva och fysiskt krävande skidtävlingar, som dessutom retade gallfebern på den unga idrottsrörelsen, är desto mer okänt. Det ska jag prata om under min kvart, säger Isak Lidström, doktorand vid Malmö högskola.

Konflikten om Zorns ”kyrklopp” var, enligt Isak Lidström, en kamp om vem som skulle ha makten över längdskidåkningen i 1900-talets början – en motsättning mellan en nationalromantisk idrottssyn och en modern, byråkratisk idrottsrörelse.

Sedan Malmö högskola inledde samarbetet med Malmö stadsbibliotek 2011 har högskolans forskare hållit över 200 populärvetenskapliga lunchföreläsningar. Vårens program tar upp ämnen som åldrande och ensamhet, Spinoza och pedagogiken, atomer och universum, och huruvida vi kommer att kunna dricka kranvatten i framtiden. För att nämna några.

En akademisk kvart erbjuder kort, koncentrerad bildning á 15 minuter. På ett populärvetenskapligt sätt vill Malmö högskola presentera hela spännvidden i den forskning som bedrivs på de fem fakulteterna. Föreläsningarna filmas och kan ses i efterhand.

Vårens föreläsningar fortsätter fram till 17 maj. Alltid på en onsdag, alltid kl. 12.30.

Kontakta Isak Lidström: 070 553 30 42.

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.