Skip to main content

Att få GPS-mottagning inomhus kan vara svårt - Malux tipsar om hur man kan göra!

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 11:29 CEST

GPS-signaler har flera olika funktioner, oftast används satelliternas information för positionsangivelser, men utöver det kan man även använda signalerna från satelliterna till exakta tidsangivelse i t.ex. fordonsdator och teknisk testutrustning.  

Med en normal GPS-antenn kan man ta in signalerna från satelliterna, vilket oftast innebär att man har kontakt med minst tre satelliter för att en GPS ska fungera tillfredsställande. En GPS-antenn uppfyller många av de behov som finns men trots allt inte alla.

Malux säljer en GPS Repeater som används för att förstärka GPS-signaler och repetera signalen inomhus. En GPS-repeater har flera användningsområden. De används idag för att ta in GPS-signaler i bussgarage, garage för utryckningsfordon, ambulansstationer, brandstationer och laboratorium.

De två största områdena där behovet av att förstärka en GPS-signal inomhus finns inom fordonsdatorsidan och telekomindustrin. De nya systemen behöver exakta tidsangivelser för att fungera optimalt. Förutom det behöver även dagens moderna LTE-nät (4G) och det digitala TV-nätet exakta tidsangivelser för att fungera optimalt.

GPS-repeaters går att bygga ut till hela system som kan täcka flera hundra kvadratmeter och ge GPS-mottagning inomhus på fler platser än som tidigare var möjligt. 

Signalen som skickas in i byggnaden kommer från en GPS-antenn som monteras utomhus. Vill man ha flera positionsangivelser inomhus så behöver man montera flera antenner utomhus. 

Installation av GPS-repeater - vad behöver man tänka på?

  • Vilken yta behöver täckas och hur lång kabeldragning behövs?
  • Koaxialkabeln får inte monteras i närheten av andra strömförande kablar.
  • Brusfilter finns i GPS-repeatern vilket minskar signalstörningen.
  • Signalstyrkan från GPS-repeatern går att justera om oscillation uppstår. 
  • Varje GPS-repeater täcker en yta på ca 40-50 meter.
  • Malux har GPS-splitters och GPS-signalförstärkare för att förbättra mottagningen. 

Ansök hos PTS! Något som är viktigt att tänka på är att en installation av en GPS-repeater måste godkännas av PTS för att vara laglig. Post- och Telestyrelsens ansökningsformulär för att få göra en installation av en GPS-repeater finner du direkt på Malux hemsida.


Malux säljer tekniska lösningar och säkerhetsprodukter. Vi arbetar med infrastruktur- ,fastighets- och belysningsprodukter, industriellt och explosionsskyddat elmateriel samt fordons- och kommunikationstillbehör.

Malux huvudkontor och lager ligger i Örnsköldsvik. Geografiskt finns Malux nära till hands genom våra kontor i Stockholm, Stenungsund, Malmö, Bräkne-Hoby och Kalmar. Vi garanterar god leveranskapacitet som uppfyller era önskemål. Vi är certifierade enligt ISO 9001.

Kontakta oss på Malux! Vxl. 0660-29 29 00 eller info@malux.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera