Skip to main content

Faktagranska debatten om jämställdhet

Blogginlägg   •   Mar 10, 2017 04:21 CET

DOs hemsida - Årlig lönekartläggning är tvingande

Politiska debatter i media tenderar ibland att bli mer underhållande än sakliga när man använder sig av felaktig eller mindre relevant fakta. Det är synd, för temat är ju ofta relevant och viktigt. Borde media med sitt public service-uppdrag vara bättre pålästa? Vilket ansvar har politikerna?

Jag lyssnade nyligen på debatten i SVT Aktuellt mellan Jan Björklund och Mikael Damberg. Det var den internationella kvinnodagen, så temat var såklart jämställdhet. Det är alltid lika underhållande när politiker tävlar om hur de har näst intill personligen har drivit förändring i näringslivet. Men bortsett från underhållningsvärdet, så blir jag mest irriterad när jag hör vad som debatteras.

Årlig lönerapportering är fortfarande ett krav!

Mikael Damberg sa i debatten: "Vi har också jobbat med lönekartläggning för att varje år se hur löneskillnaderna ser ut på arbetsplatserna. Men tyvärr så valde den borgerliga regeringen att ta bort det." Vad menade han med detta? Enligt svensk diskrimineringslagstiftning (2008:567) så är det ett krav att alla arbetsgivare – små som stora – måste genomföra en årlig lönekartläggning för att ”upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män”. Även andra anställningsvillkor, såsom tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och liknande, ska omfattas av kartläggningen. Så han kan ju inte mena att det inte längre finns kvar?

Menade han att man internt på regeringskansliet inte längre gör någon årlig kartläggning? Men det vore ju att bryta mot lagstiftningen, så det kan ju inte stämma. Vad menade han egentligen? Finns det någon fakta och/eller tanke bakom uttalandet? Eller var det bara något som lät politiskt bra och därför slank ut? Fast om det nu bara slank ut, hur kunde det då få ”slinka förbi” SVTs programledare (och Jan Björklund för den delen) och ut i etern utan att ifrågasättas?

Ge jämställdhet det fokus den förtjänar

Självklart togs frågan upp huruvida man bör lagstifta om antalet kvinnor i bolagsstyrelser. Som skrevs i artikeln "Kvotering av bolagsstyrelser – Fake News?”, så borde fokus ligga på de operativa ledningsgrupperna, snarare än bolagsstyrelsen. Jag förstår dock varför politikerna fortfarande tar upp frågan om kvotering; Den är lätt att paketera och enkel att förstå. Vidare så behandlar den mer eller mindre publika personer som tidigare traditionellt har varit förknippade med makt och pengar. Så förutom att ha ett politiskt värde, så har den även ett nöjesvärde. Dvs, den säljer! Det brukar både politiker och media tycka om. Men ska verkligen epitet som ”lättpaketerat”, ”nöjesvärde” och ”enkelhet” vara styrande för hur man diskuterar viktiga ämnen i centrala public service-program såsom SVTs nyhetssändningar?

Jämställdhet liksom mångfald är oerhört viktigt; Både från ett affärsvärdesperspektiv som från ett socialt perspektiv. Just därför tycker jag att det är dags för public service-företagen att själva börja driva agendan om frågorna runt detta, snarare än ge det ansvaret till politikerna. För politiker gör många bra saker, men något som de är extra bra på brukar vara att fokusera kommunikationen runt ett enkelt budskap som lätt slår an hos deras väljarkrets. Dessutom får det gärna vara ett ämne som de lärt sig att behärska på ett visst sätt. Om det sen inte stämmer helt överens med verkligheten, så verkar detta spela mindre roll. Det förvånar mig att media finner sig i detta. Jag hade tyckt samma sak även för 4 år sedan, men idag när man ser hur Trump går helt överstyr i USA, så känns det ännu viktigare att media tar tillbaka kontrollen.

Naivt att tro att politikerna driver jämställdheten i företagen

Sedan dryga 10 år har internationell forskning och undersökningar entydigt visat att jämställda företag går bättre än andra företag. Storföretagen runt om i världen har därför sedan många år börjat arbeta mer konkret med jämställdhet (och mångfald). Säkert så var lagstiftningen inte utan betydelse. Men det som drev på frågan var att företagen förstod att detta arbete var nödvändigt för att fortsatt kunna vara lönsamma och konkurrenskraftiga. Dessutom började den nya millenniegenerationen komma ut i arbetslivet och det blev fort tydligt att de hade andra förväntningar på sina arbetsplatser och arbetsgivare. Kort och gott; Affärsnyttan var den främsta anledningen till att ämnet blev en aktuell fråga runt om i världen bland ledningsgrupper och styrgrupper.

Självklart så plockade även svenska företagsledare upp frågan. Det är därför naivt att tro att det är de svenska politikerna som är den främsta anledningen till den ökade jämställdheten i svenska bolagsstyrelser. Jag lovar; om de svenska börsföretagen inte hade sett ett affärsvärde i jämställda bolagsstyrelser, så hade de definitivt satt sig på tvären tidigt i debatten.

Det kan vara på sin plats att påminna att diskussionen de senaste åren har aldrig varit om jämställda styrelser är viktiga eller inte. Diskussionen har enbart varit om huruvida man ska lagstifta om kvotering eller inte. Vilket i sig är en parodi, eftersom det redan finns en fungerande lagstiftning som säger att ”Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta rekrytering och befordran. Arbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner.” Sedan den 1 januari har dessutom lagstiftningen blivit mer tydlig med vad som avses med aktiva åtgärder och dokumentering. Så varför behöver man lagstifta om kvotering? Kan man inte istället följa upp på den lag som finns? Varför är det ingen politiker eller någon i media som lyfter detta gap mellan diskussion och verklighet?

Dags för public service att ta över stafettpinnen

Eftersom jämställdhet, mångfald, diskriminering och integration är områden som konstant diskuteras så anser jag att programledare och reportrar bör bli bättre pålästa i dessa frågor. De kan inte bara nöja sig med de punkter som politikerna väljer att driva.

Dessutom bör programledare och reportrar, liksom våra politiker, ha en bättre förståelse för Sveriges diskrimineringslagstiftning. Jag kan tipsa om DOs hemsida; Den ger lättläst information som gör att det är enkelt att förstå vad som gäller.

Sådana sakfel som kom fram i debatten igår bör inte tillåtas/vara möjligt. Men framför allt, ta ett nytt grepp i frågan! Hör er för om vilket arbete som görs och vilka utmaningar som finns idag ute hos företagen. Adressera frågan därefter. Faktum är att många företag verkligen arbetar seriöst med att få igenom en förändring på företagen. Men det är inte enkelt och det tar tid; För människor, attityder och företagskulturer är komplexa. Det finns ännu ingen som har lyckats uppfinna en standardlösning eller mall, som ger den perfekta lösningen för att lösa jämställdhetsfrågan hos företagen. Så även om det är en viktig fråga, så är det samtidigt en väldigt svår och jobbig fråga. Detta gör såklart även att frågan stundom tappar höjd (även om den sällan glöms bort). Det skulle vara önskvärt att man börjar driva en mer konstruktiv publik debatt, snarare än att bara prata kvotering. Olika slags exponering av frågan vore jättebra. Detta skulle hjälpa processen att öka jämställdheten i svenska bolag.

Public service, är ni redo att ta över stafettpinnen från politikerna? Är ni redo att börja granska och debattera det som händer i företagen i Sverige och omvärlden avseende jämställdhet och mångfald? [1]

---

Källa: Svensk författningssamling, Diskrimineringslag (2008:567)

[1] Källa: www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/det-har-ar-public-service.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.