Skip to main content

Taggar

Mångfald 17 Mångfaldsakademien 16 Diversity 15 Inkludering 14 Inclusion 13 SpotMi 8 Konkurrensmedel 5 Marketing mix 4 Jämställdhet 3 Internationella kvinnodagen 3 Language 2 Språk 2 Synskadade 2 Morsdag 2 Equality 2 Visually impaired 2 MiBarometern 2 MiCert 2 Sara Skullered 2 Värderingar 1 Parkinson 1 Hörselnedsättning 1 Valår 1 Hållbarhetsrapportering 1 Normbrytande 1 Aspergers syndrom 1 Teckenspråk 1 Blindness 1 Affärsnytta 1 Synnedsättning 1 Education 1 Gender diversity 1 Blindhet 1 Hörselskadade 1 Svenska teckenspråket 1 Döva 1 Mother's day 1 Glaucoma 1 French 1 Public service 1 Glaukom 1 Grön starr 1 Sökmotor 1 Accessibility 1 Down syndrome 1 Asperger syndrome 1 Deaf 1 Sign language 1 values 1 Internationella modersmålsdagen 1 Världsautismdagen 1 World Autism Awareness Day 1 Mångfaldsrapport 1 ESSENCE 1 Teckenspråkets dag 1 Framgångsrikt företagande 1 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 1 Hearing deficiency 1 Autismspektrumtillstånd 1 Modersmål 1 världsglaukomveckan 1 Parkinsondagen 1 Parkinsons disease 1 Autism Spectrum Disorder 1 World Down Syndrome 1 s,Parkinson 1 World glaucoma week 1 Tillgänglighet 1 Franska 1 MiConsulting 1 Teckenspråkiga 1 Almedalen2017 1 Inkluderande ledarskap 1 Successful company 1 Jämställd föräldraledighet 1 Equal parental leave 1 Visually impairment 1 Franska Språkets Dag 2017 1 UN French Language Day 2017 1 Engelska 1 Internationella Downs Syndrom-dagen 2017 1 Kognitiv tillgänglighet 1 Internationella Downs Syndrom-dagen 1 Rocka sockorna 1 World Down Syndrome Day 2017 1 Lots of socks 1 Cognitive accessibility 1 Världsautismdagen 2017 1 Lysa blå 1 World Autism Awareness Day 2017 1 #LightItUpBlue 1 #LIUB 1 Parkinsondagen 2017 1 s Day 2017,World Parkinson 1 World Parkinsons Day 1 Parkinson Awareness Week 1 Engelska Språkets Dag 2017 1 Engelska Språkets Dag 1 UN English Language Day 2017 1 UN English Language Day 1 Ledarhundens Dag 1 Ledarhundens Dag 2017 1 Ledarhund 1 International Guide Dog Day 1 Autism 1 International Guide Dog Day 2017 1 Utbildning 1 Teckenspråkets dag 2017 1 Parkinsons sjukdom 1 English 1 Downs syndrom 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Mångfaldsakademien i Almedalen tillsammans med Veckans Affärer

Mångfaldsakademien i Almedalen tillsammans med Veckans Affärer

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 01:35 CEST

Mångfaldsakademien och Veckans Affärer genomför ett gemensamt seminarium måndagen den 3 juli kl.13.30 i Almedalen med temat "Ökad mångfald och affärsnytta – hur lyckas man med inkluderande ledarskap?"

Teckenspråkets dag

Teckenspråkets dag

Nyheter   •   Maj 14, 2017 04:16 CEST

Den 14 maj 1981 gick till historien då Sverige som första land i världen erkände teckenspråket som språk. Sedan dess så firas Teckenspråkets dag den 14 maj varje år. Dagen firas för att uppmärksamma att teckenspråket är ett fullvärdigt språk, men även för att fortsätta arbeta för att teckenspråkiga ska ha en fullvärdig plats i det svenska samhället.

Ledarhundens dag 2017

Ledarhundens dag 2017

Nyheter   •   Apr 26, 2017 03:17 CEST

Den 26 april så firas Ledarhundens dag, för att öka medvetenheten av ledarhundens viktiga roll för den enskilda individen och för tillgängligheten i samhället. Enligt organisationer såsom Livsmedelsverket och Svensk Dagligvaruhandel så bör ledarhundar ha tillträde till butik och servicelokaler, men de får ofta ändå inte komma med in. Sveriges diskrimineringslagstiftning omfattar inte ledarhundar.

Engelska Språkets Dag 2017

Engelska Språkets Dag 2017

Nyheter   •   Apr 23, 2017 07:18 CEST

FN har skapat internationella dagar för att lyfta fram de 6 olika språk som talas inom organisationen. Idag, på årsdagen av Shakespeares död, så är det den internationella dagen för det engelska språket. Det är ett språk byggt av vikingar, kyrkan och kolonierna. Engelskan är idag det dominerande världsspråket. Det är dock inte samma sak som att alla kan tala det.

Parkinsondagen 2017

Parkinsondagen 2017

Nyheter   •   Apr 10, 2017 04:52 CEST

På tisdag, den 11 april, så är det Parkinsondagen. Det är en dag som firas över hela världen för att uppmärksamma Parkinsons sjukdom. De flesta associerar Parkinson med motoriska symptom såsom skakningar, stelhet och böjd kroppshållning. De första symptomen är dock snarare dålig sömn, nedsatt luktsinne eller syn, störning av hjärt- eller tarmfunktioner. Här presenteras fem fakta om Parkinson.

Världsautismdagen 2017

Världsautismdagen 2017

Nyheter   •   Apr 02, 2017 10:09 CEST

Idag, den 2 april, är det Världsautismdagen. Den symboliseras med blått och hashtaggarna #LightItUpBlue eller #LIUB. Det är ett initiativ som har tagits av FN och firas varje år för att öka medvetenheten runt autism och för att säkra att alla får en möjlighet att vara en integrerad del av samhället. Man pratar dock inte längre om autism, utan om autismspektrumtillstånd.

Downs syndrom – Lika eller Olika

Downs syndrom – Lika eller Olika

Nyheter   •   Mar 21, 2017 05:37 CET

Idag, den 21/3, är det den internationella Downs syndrom-dagen. Dagen är vald eftersom personer med Downs syndrom har 3 av kromosom nummer 21. År 2015 fick dagen ett stort genomslag på social media med ”rocka sockorna” - att ha på sig två olika strumpor för att uppmärksamma alla med Downs syndrom. Men hur olika är en person med Downs syndrom, jämfört mot en person utan Downs syndrom?

Franska Språkets Dag 2017

Franska Språkets Dag 2017

Nyheter   •   Mar 20, 2017 04:01 CET

FN har skapat flera internationella dagar för att lyfta fram de 6 olika språk som talas inom organisationen. Idag, den 20 mars, så är det den Internationella dagen för det franska språket. Vad är det vi firar? Är franskan fortfarande ett världsspråk?

Världsglaukomveckan (grön starr)

Världsglaukomveckan (grön starr)

Nyheter   •   Mar 12, 2017 05:35 CET

Den 12 mars börjar Världsglaukomveckan. Det är ett internationellt samarbetsprojekt för att öka medvetenheten om glaukom (grön starr) och för att hjälpa till att utrota glaukom-blindhet genom att göra människor uppmärksamma av betydelsen att göra regelbundna ögonkontroller. Enligt det svenska glaukomförbundet så har ca 200.000 svenskar glaukom, varav hälften har sjukdomen utan att veta om det.

Faktagranska debatten om jämställdhet

Faktagranska debatten om jämställdhet

Blogginlägg   •   Mar 10, 2017 04:21 CET

Politiska debatter i media kan ibland vara mer underhållande än sakliga. Det är synd, för temat är ju ofta relevant och viktigt. Jämställdhet, mångfald, diskriminering och integration diskuteras löpande. Därför bör programledare bli bättre pålästa i dessa frågor. De kan inte bara nöja sig med de punkter som politikerna väljer att driva. De behöver bli innovativa och adressera saker på olika sätt.

Kvotering av bolagsstyrelser – Fake News?

Kvotering av bolagsstyrelser – Fake News?

Nyheter   •   Mar 07, 2017 16:31 CET

Med jämna mellanrum så dyker diskussionen upp huruvida man bör lagstifta om antalet kvinnor i bolagsstyrelser. Målet skulle vara att få minst 40% kvinnor senast år 2019. Men finns det verkligen ett behov att lagstifta i frågan? Eller är det bara Fake News?

Mångfaldsakademien och Företagarna i Solna coachar regeringen i mångfald och inkludering?

Mångfaldsakademien och Företagarna i Solna coachar regeringen i mångfald och inkludering?

Blogginlägg   •   Jun 02, 2016 17:02 CEST

Sveriges Näringsminister kan inte definiera vad mångfald och inkludering är. Han vet att det är viktigt och de statliga bolagen har fått i uppdrag att arbeta fram mål och planer inom området. Men om han inte vet vad mångfald och inkludering faktiskt är, hur kan han då följa upp och säkerhetsställa att bolagen gör ett fullgott arbete? Och är det verkligen inte viktigt för regeringens eget arbete?

Tack Mamma! Av dig har jag fått mina värderingar.

Blogginlägg   •   Maj 29, 2016 12:10 CEST

Tack Mamma! Du lärde mig att alla människor ska behandlas på ett vänligt och respektfullt sätt oavsett bakgrund eller social belägenhet. Du lärde mig att inte vara rädd för annorlunda. Att olika i sig inte är något farligt. Hoppas att du får en riktigt trevlig Morsdag och att du tänker på hur du genom dina ord och handlingar har hjälpt oss barn att ha en sund och respektfull syn på människan.

Vad påverkar jämställd föräldraledighet – egentligen?

Vad påverkar jämställd föräldraledighet – egentligen?

Nyheter   •   Maj 28, 2016 05:12 CEST

En reflektion över vad som påverkar jämställd föräldraledighet. I genomsnitt tar män bara ut en fjärdedel av föräldrapenningdagarna. Man brukar måla ut männen som ”bovarna” eller prata om att systemet bromsar övergången till en jämställd föräldraledighet. Men är det verkligen den enda sanningen? Skulle det kunna vara så att kvinnorna har mer av lösningen i sina händer än vad som man gör gällande?

5 skäl till att du ska ha mångfald i företaget

5 skäl till att du ska ha mångfald i företaget

Nyheter   •   Mar 29, 2016 10:13 CEST

I en intervju i driva-eget-se drive, så ger Sara Skullered fem skäl varför det är viktigt att ha mångfald i ett företag.

Ros eller Tagg åt chefen?

Ros eller Tagg åt chefen?

Blogginlägg   •   Mar 08, 2016 23:00 CET

Jag tror stenhårt på att man ska utvärdera och tillsätta personer baserat på kompetens och erfarenhet. Över tiden har jag dock insett att det finns två utmaningar avseende detta; Det spelar ingen roll hur mycket kompetens och erfarenhet man har om beslutsfattande person inte är medvetna om detta eller om personen inte anser att kompetensen och erfarenheten är tillräckligt viktig.

Modersmål och Lätt Svenska - Den nya tidens säljargument!

Modersmål och Lätt Svenska - Den nya tidens säljargument!

Nyheter   •   Feb 21, 2016 06:38 CET

En femtedel av alla svenskar har annat modersmål än Svenska. Ändå envisas de flesta företag att köra marknadsföring och kommunikation på enbart svenska. Det är helt galet! Idag är det den Internationella Modersmålsdagen. Av denna anledning vill Mångfaldsakademien påminna att medarbetares språkkompetens kan användas i sälj- och marknadsföringssyfte. Snart finns ett verktyg för detta - SpotMi.