Bfgk0tgg6ok2mca1pxjuw
L3jcke4miqvi8otysbu95g

Mannheimer Swartling rådgiver Loomis vid tecknande av nytt femårigt lån

Nyheter   •   Feb 10, 2011 16:06 CET

Loomis AB har tecknat en ny femårig lånefacilitet, en så kallad Multi-Currency Revolving Credit Facility om 150 miljoner dollar och 1 miljard kronor. Den nya lånefaciliteten förfaller 2016 och kommer att användas delvis för att återbetala en existerande kredit och delvis för koncernens löpande verksamhet.

Media no image
L3jcke4miqvi8otysbu95g

Mannheimer Swartling rådgiver HEXPOL i samband med nyemission

Nyheter   •   Feb 10, 2011 16:03 CET

HEXPOL genomför en företrädesemission om cirka 550 miljoner kronor för att finansiera delar av förvärvet av Excel Polymers och skapa finansiell flexibilitet för framtida expansions- och förvärvsmöjligheter. Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 7 februari.

HEXPOL är en världsledande koncern inom polymera material med cirka 3 000 anställda i nio länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor under 2010. HEXPOL har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

HEXPOL biträds av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leds av Johnny Andersson och inkluderar bland andra Lisa Fennhagen, Adam Göransson, Richard Edström och Håkan Knutsson.

HEXPOL executes a rights issue raising SEK 550 million

HEXPOL conducts a rights issue raising approximately SEK 550 million to finance part of the acquisition of Excel Polymers and create financial flexibility for future expansion and acquisitions. The rights issue was approved by the Extraordinary General Meeting on 7 February.

HEXPOL is a world-leading polymers group with approximately 3,000 employees in nine countries and sales of approximately SEK 3.8 billion in 2010. The group is headquartered in Malmö, Sweden and the company is listed on NASDAQ OMX Stockholm.

HEXPOL is advised by Mannheimer Swartling on the transaction. The firm’s team is led by Johnny Andersson and includes, among others, Lisa Fennhagen, Adam Göransson, Richard Edström and Håkan Knutsson.

HEXPOL genomför en företrädesemission om cirka 550 miljoner kronor för att finansiera delar av förvärvet av Excel Polymers och skapa finansiell flexibilitet för framtida expansions- och förvärvsmöjligheter. Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 7 februari.

Läs vidare »
Media no image
L3jcke4miqvi8otysbu95g

Mannheimer Swartling biträder Hexagon vid förvärv av Intergraph

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2010 16:17 CEST

Hexagon AB har förvärvat Integraph, en global leverantör av industrispecifika mjukvaruprodukter för cirka 2,1 miljarder US dollar på skuldfri basis (enterprise value). 

Finansiering av förvärvet av Intergraph har säkrats och förvärvet kommer att ytterligare förstärka Hexagons position som en världsledande mätteknikkoncern. Därutöver har ett lånelöfte erhållits för att refinansiera Hexagons syndikerade lån på 1 miljard euro. Hexagon har för avsikt att genomföra en nyemission motsvarande cirka 850 miljoner US dollar så snart som möjligt efter det att transaktionen är genomförd. 

Hexagon har rådgivits av Mannheimer Swartling i finansieringsfrågor och konkurrensrättsliga frågor avseende EU relaterade med förvärvet. Arbetet leddes av Zoran Stambolovski, assisterad av Karolina Ericsson, Hans Abrahamsson och Susanne Forsberg. Hans Petersson och Åsa Hansdotter biträdde i frågor rörande nyemissionen och Johan Carle i konkurrensrättsliga frågor avseende EU, assisterad av Meike Johnsen och Jürgen Busch.

Mannheimer Swartling är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden med omfattande internationell verksamhet. Klientbasen består av många av Sveriges och världens ledande företag. Gemensamt för byråns klienter är att juridiken spelar en viktig roll för den affärsmässiga framgången. Flera år i rad har vi utsetts till klienternas och studenternas favoritbyrå. Vi är en fullservicebyrå med cirka 635 anställda på tolv kontor i sex länder. 2009 omsatte byrån 1,2 miljader kronor. Läs mer om oss på www.mannheimerswartling.se.

Hexagon AB har förvärvat Integraph, en global leverantör av industrispecifika mjukvaruprodukter för cirka 2,1 miljarder US dollar på skuldfri basis (enterprise value).

Läs vidare »
Media no image

Mannheimer Swartling biträder Imtech vid förvärv av NEA

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2010 15:10 CEST

Imtech har biträtts av Mannheimer Swartling i samband med förvärv av NEA, ett svenskt teknikserviceföretag, från private equity-bolaget Segulah för cirka 975 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket.

Imtech, baserat i Nederländerna, är ett av Europas ledande teknikbolag med cirka 23 000 anställda och en omsättning överstigande 4,3 miljarder euro. Bolagets aktier är noterade på Euronext Stock Exchange Amsterdam.

Byråns team leddes av Michael Karlsson och Lucas Jonsson, framförallt assisterade av Tobias Bergström. Johan Carle har ansvarat för konkurrensrättsliga frågor, biträdd av Christian Hagerman och Jens Agö.

Mannheimer Swartling är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden med omfattande internationell verksamhet. Klientbasen består av många av Sveriges och världens ledande företag. Gemensamt för byråns klienter är att juridiken spelar en viktig roll för den affärsmässiga framgången. Vi är en fullservicebyrå med tolv kontor i sex länder. Flera år i rad har vi utsetts till klienternas och studenternas favoritbyrå. Läs mer på www.mannheimerswartling.se.

Imtech har biträtts av Mannheimer Swartling i samband med förvärv av NEA, ett svenskt teknikserviceföretag, från private equity-bolaget Segulah för cirka 975 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket.

Läs vidare »
Media no image

Mannheimer Swartling har biträtt Union Investment i samband med förvärv från Fabege

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2010 15:07 CEST

Union Investment Real Estate GmbH har biträtts av Mannheimer Swartling i samband med förvärv av en kontorsfastighet från Fabege. Fastigheten, Päronet 8, förvärvades för 555 miljoner kronor och är belägen i Solna.

Union Investment är ett internationellt investeringsföretag, specialiserade på open-endfonder för fastigheter för privata och institutionella investerare. Union Investment har tillgångar om 19 miljarder euro i sex olika fastighetsfonder. Union Investment Real Estate GmbH, som är baserade i Hamburg och grundades 1965, är specialisten inom Union Investment Group när det gäller privat fastighetsinvestering.

Tomas Johansson ansvarade för ärendet och biträddes huvudsakligen av Jennie Knutsson och Sigrid Rohdén. Martin Nilsson och Henrik Wiebe ansvarade för rådgivning avseende skatterätt i samband med transaktionen.

Mannheimer Swartling är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden med omfattande internationell verksamhet. Klientbasen består av många av Sveriges och världens ledande företag. Gemensamt för byråns klienter är att juridiken spelar en viktig roll för den affärsmässiga framgången. Vi är en fullservicebyrå med tolv kontor i sex länder. Flera år i rad har vi utsetts till klienternas och studenternas favoritbyrå. Läs mer på www.mannheimerswartling.se.

Union Investment Real Estate GmbH har biträtts av Mannheimer Swartling i samband med förvärv av en kontorsfastighet från Fabege. Fastigheten, Päronet 8, förvärvades för 555 miljoner kronor och är belägen i Solna.

Läs vidare »
Media no image

Mannheimer Swartling biträder Ratos i samband med förvärv av aktier i HL Display

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2010 11:22 CEST

Ratos förvärvar aktier i HL Display och lämnar offentligt erbjudande till övriga aktieägare

Ratos förvärvar aktier i HL Display, motsvarande 28,2% av kapitalet och 59,0% av rösterna från familjen Remius, och äger därmed totalt 57,0% av kapitalet och 79,1% av rösterna i bolaget. I samband med detta offentliggör Ratos ett erbjudande till övriga aktieägare i HL Display enligt bestämmelserna om budpliktsbud.

Ratos är ett av Europas största börsnoterade private equity-företag. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. 

Ratos biträds av Mannheimer Swartling i ärendet. Mannheimer Swartling’s team leds av Eva Hägg, främst biträdd av Patrik Marcelius, Jessica Holm och Johan Berg, samt Stefan Perván Lindeborg och Urszula Sieradzka. 

Ratos acquires shares in HL Display and announces public offer to other shareholders

Ratos has acquired shares in HL Display, corresponding to 28.2% of the capital and 59.0% of the votes, from the Remius family and thereby owns a total of 57.0% of the capital and 79.1% of the votes in the company. In connection with this transaction and in accordance with the requirements of mandatory offers, Ratos has announced an offer to all other shareholders in HL Display.

Ratos is one of the largest private equity companies in Europe. The company’s shares are listed on NASDAQ OMX Stockholm.

Ratos is being advised by Mannheimer Swartling on the matter. Mannheimer Swartling’s team is lead by Eva Hägg, primarily assisted by Patrik Marcelius, Jessica Holm and Johan Berg, and Stefan Perván Lindeborg and Urszula Sieradzka.

Mannheimer Swartling är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden med omfattande internationell verksamhet. Klientbasen består av många av Sveriges och världens ledande företag. Gemensamt för byråns klienter är att juridiken spelar en viktig roll för den affärsmässiga framgången. Vi är en fullservicebyrå med tolv kontor i sex länder. Flera år i rad har vi utsetts till klienternas och studenternas favoritbyrå. Läs mer på www.mannheimerswartling.se.

Ratos förvärvar aktier i HL Display och lämnar offentligt erbjudande till övriga aktieägare.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • press-och marknadsansvarig
  • laz@tcgnsoybhfmsa.se
  • 08-59506487
  • 0709777487

Om Mannheimer Swartling

Den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden

Välkommen till Mannheimer Swartling, den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden. Klientbasen består av många av Sveriges och världens ledande stora och medelstora företag och organisationer. Gemensamt för byråns klienter är att juridiken spelar en viktig roll för den affärsmässiga framgången.

Mannheimer Swartling är en fullservicebyrå med fyra kontor i Sverige. Byrån har även en omfattande internationell verksamhet med åtta egna kontor i olika länder runt om i världen.

Byrån har cirka 635 medarbetare, varav cirka 410 är jurister. Byråns jurister är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden som dessutom är fokuserade på olika branscher. Det innebär att byråns jurister kan skapa mervärde för klienternas affärer med såväl juridisk spetskompetens som gedigen branscherfarenhet.

Att Mannheimer Swartling har uppnått och kan bibehålla positionen som Nordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå beror i huvudsak på byråns framgångsrika rekrytering av de främsta medarbetarna, en ständig kompetensutveckling och en stark företagskultur som premierar kvalitet, affärsfokus och laganda.

Adress

  • Mannheimer Swartling
  • Norrlandsgatan 21, Box 1711
  • 111 87 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar