Skip to main content

Över 40 seminarier tolkas till teckenspråk i år!

Nyhet   •   Okt 12, 2016 14:52 CEST

Alla programpunkter som tolkas till teckenspråk är markerade med den här symbolen, både i det tryckta programmet och på hemsidan.

Mänskliga Rättighetsdagarna arbetar hela tiden för att vara en så tillgänglig konferens som möjligt. I år har vi över 40 seminarier som tolkas till teckenspråk, de handlar om allt från Agenda 2030 till hur en kan motverka nätrasism bland unga. Nyfiken på fler? Här är alla seminarier som tolkas till teckenspråk:

Torsdag 17/11:
Opening ceremony
09.30-10.30 High Live 1

Economic, social and cultural rights – what do they mean?
11.00-12.00 High Live 1

Delaktighet oavsett funktionsförmåga (seminariet kommer även att skrivtolkas)
11.00-12.00 High Live 3

Human Rights Cities and Regions – What’s their characteristics?
11.00-12.00 Live 2

Våga prata om psykisk ohälsa i arbetslivet!
11.00-12.00 Live 3

Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!
11.00-12.00 Live 6+7

The global food system – solution or villain?
13.00-14.30 High Live 1

Att kalla det nåt annat? Konsekvenser av att (inte) prata MR
13.00-14.30 High Live 2

Delaktighet oavsett funktionsförmåga (seminariet kommer även att skrivtolkas)
13.00-14.30 High Live 3

Förskolans och skolans mänskliga rättigheter i praktiken
13.00-14.30 High Live 4

Rättighetsbaserad konflikthantering – fokus barn och unga
13.00-14.30 Live 8

Agenda 2030 på plats – och nu då?
15.00-16.00 High Live 1

Mänskliga rättigheter i praktiken – ord och verkstad
15.00-16.00 High Live 4

Med lagen som verktyg
15.00-16.00 Live 3

Praktisk normkritik i skolan och förskolan
15.00-16.00 Live 8

Europarådet och EU – är asylrätten på väg att försvinna?
16.30-17.30 High Live 1

Mänskliga rättigheter – rätt, politik och moral
16.30-17.30 High Live 2

Mänskliga rättigheter i praktiken – att medskapa samråd
16.30-17.30 High Live 4

Hur kan vi motverka nätrasism bland unga?
16.30-17.30 Live 1

Children with disabilities and the right to inclusion
16.30-17.30, Live 8

Fredag 18/11:
Organizing the selfemployed women
9.00-10.00 High Live 1

Civilsamhället viktigt för nyanländas etablering!
9.00-10.00 Live 1

Mänskliga rättigheter i och inför kris – är rättsstaten hotad?
9.00-10.00 Live 4+5

Vem tar ansvar för individens rätt att inte diskrimineras?
9.00-10.00 Live 8

Refugee Crisis – for whom?
10.30-12.00 High Live 1

Är systematisk uppföljning av MR (o)möjligt?
10.30-12.00 High Live 2

Sakligt motiverad eller koppling till kön?
10.30-12.00 Live 3

Förvar och deportation
13.00-14.00 High Live 1

Från patient till medborgare – 16 år senare!
13.00-14.00 High Live 2

Nationella minoriteter och urfolket samerna – nästa steg?
13.00-14.00 High Live 3

Stärkande av barnets rättigheter genom lag och kunskap
13.00-14.00 Live 1

Regeringens hbt-strategi – vad hände sen?
13.00-14.00 Live 6+7

Alla hästar hemma
14.30-16.00 High Live 1

Visselblåsaren Anders Kompass om civilkurage
16.30-17.30 High Live 1

Women refugees – brave and vulnerable
16.30-17.30 High Live 4

Samvetsfrihet i arbetslivet – varför ska vi ha det?
16.30-17.30 Live 1

Alla unga har rätt till sexualupplysning, även nyanlända!
16.30-17.30 Live 4+5

Lördag 19/11:
Militarism from a feminist perspective
10.00-11.30 High Live 1

Dangerous ideas – freedom of expression and the right to Culture
10.00-11.30 Kuben

Extract companies and accountability for human rights violations
10.00-11.30 High Live 3

The precariat – the new dangerous class
12.00-13.00 High Live 1

Afrosvenskars utsatthet för diskriminering
12.00-13.00 Live 1

Vittnesseminarium med berättelser om den svenska asylpolitiken och hösten 2015
13.30-14.30 High Live 1

Hur ser diskrimineringen av muslimer i Sverige ut?
13.30-14.30 Live 1

Avslutning: De mänskliga rättigheternas framtid
15.00-16.00

Alla programpunkter som tolkas till teckenspråk är markerade i det tryckta programmet och på hemsidan. De tolkas genomgående till svenskt teckenspråk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy