Skip to main content

Tema 2017: De mänskliga rättigheternas framtid

Nyhet   •   Feb 20, 2017 09:23 CET

I år arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping den 9-11 november med temat "De mänskliga rättigheternas framtid". Foto: Evelina Rönnbäck

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. I dag, när respekten för rättigheterna minskar och det demokratiska utrymmet krymper på många håll i världen, har det blivit mer angeläget än någonsin att samlas och påminnas om att de mänskliga rättigheterna inte kan tas för givna utan är något vi ständigt måste försvara.

Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping den 9-11 november kommer att blicka framåt för att ge en bild av de mänskliga rättigheternas framtid, men det blir också diskussioner om de mänskliga rättigheternas samtid och historia. Utmaningarna vi står inför lägger ett ansvar på oss alla. Det är viktigt att lära mer, att säga ifrån, att organisera sig för att genomföra förändringar och förbättringar och kräva att respekten för mänskliga rättigheter ska genomsyra samhället.

På Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping kommer forskare, studenter, aktivister, tjänstepersoner, politiker, företagare och ideellt engagerade att mötas för att hämta in ny kunskap och nya metoder och verktyg som hjälper till i arbetet för att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna. Det blir också dagar fyllda av glädje, energi och kraft för att kunna fortsätta kampen.

Programmet läggs huvudsakligen i följande underteman:

1. Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling
2. Mänskliga rättigheter i världen
3. Vad är mänskliga rättigheter?
4. Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter
5. Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Här kan du läsa mer om årets tema!

Om några veckor kan du skicka in programförslag, håll utkik här på hemsidan! Deadline för att föreslå seminarier är som vanligt den 1 april.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera