Skip to main content

Flera seminarier har tillkommit!

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 14:40 CET

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) medverkar under Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö. Foto: Evelina Rönnbäck

Flera seminarier har tillkommit under Mänskliga Rättighetsdagarna sedan programtidningen gick i tryck i början av hösten. Bland annat kommer kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) att presentera regeringens nya strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter.

I många seminarier har också nya panelister och föreläsare tillkommit. Här kommer några tips på uppdaterade programpunkter:

2. Economic, social and cultural rights – what do they mean?
Torsdag 17 november 11.00-12.00, High Live 1
The right to food, health care, housing and education are examples of human rights that states are obliged to protect, respect and fulfill. But what do these rights entail and why are economic, social and cultural rights still often treated as non justiciable, how does the lack of complaint mechanisms impact the possibility to fulfill them? What does the legal framework look like and what can you do if you are being denied your rights?
Participants: Maria Green, Raoul Wallenberg Institute, Pierre Esperance, National Human Rights Defense Network, Haiti, Rebecka Jalvemyr, Fian
Organizer: Föreningen Ordfront, Mänskliga Rättighetsdagarna
The seminar will be held in English and interpreted to sign language

22. Agenda 2030 på plats – och nu då?
Torsdag 17 november 15.00-16.00, High Live 1
Agenda 2030, FN:s nya mål för hållbar utveckling, har varit på plats ett år. Vilka förhoppningar och farhågor finns kring möjligheterna att uppfylla målen? Innebär arbetet ett större fokus på mänskliga rättigheter än det tidigare arbetet med Millenniemålen? Nytt är att Agenda 2030, till skillnad från Millenniemålen gäller alla länder, inklusive Sverige. Är Sverige redo?
Medverkande: Birgitte Feiring (Danska MR-institutet), Åsa Persson (SEI), Frida Trollmyr (Kommunalråd Malmö). Moderator: Lennart Wohlgemuth, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)
Arrangör: Mänskliga Rättighetsdagarna, FUF
Seminariet tolkas till teckenspråk

43. Regeringens nya strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter
Fredag 18 november 9.00-10.00, High Live 2
Regeringen har nyligen antagit en strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. I strategin gör regeringen bedömningen att det behövs en sammanhållen struktur för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. På vilket sätt kan strategin fungera som gemensam utgångspunkt för arbete med mänskliga rättigheter i Sverige? Vilken roll har olika aktörer i arbetet? Vilken betydelse kan en MR-institution ha i arbetet med mänskliga rättigheter och vilken betydelse har MR-institutioner haft i andra länder? Strategin presenteras av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, därefter följer ett panelsamtal.
Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP), Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty, Jenny Jansson Pearce, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter, Morten Kjaerum, chef Raoul Wallenberg Institute, Tobias Rahm, Länsstyrelsen Jönköpings län. Moderator: Nathalie Piehl, kommunikationsstrateg
Arrangör: Regeringskansliet, Mänskliga Rättighetsdagarna, Raoul Wallenberg Institute och Fonden för Mänskliga Rättigheter
Seminariet tolkas till teckenspråk

52. Refugee crisis – for whom?
Friday the 18th of November 10.30-12.00, High Live 1
In Sweden and Europe, there is an ongoing discussion about the so called refugee crisis, referring to the large number of people seeking refuge from war and persecution in Europe. But the real desolation affects those who flee and who are forced out on a life threatening voyage on the Mediterranean Sea. This seminar seeks to present the effects and human consequences of Europe’s border control and present suggestions for a solution.
Participants: Kadidja Bedoui, Vi gör vad vi kan, Gregor Noll, Lunds universitet, Feray Salman, IHOP Turkey, Anna Wigenmark, Föreningen Ordfront
Organizer: Föreningen Ordfront, Mänskliga Rättighetsdagarna
The seminar will be held in English and interpreted to sign language

60. Intersexpersoners rätt till den egna kroppen
Fredag 18 november 10.30-12.00, Live 6+7

62. Förvar och deportation
Tid: Fredag 18 november 13.00-14.00, High Live 1
Att utan förvarning hämtas, förhöras och på obestämd tid hållas kvar i en fängelselik miljö – det är verklighet för många av Europas flyktingar och migranter. Som en följd av det senaste årets stora flyktingströmmar och den allt mer restriktiva asylpolitiken är läget i Europas förvar värre än på länge.
Seminariet inleds med en läsning ur den uppmärksammade dokumentärpjäsen Malmökoden.
Medverkande: Lina Myritz, redaktör Flyktingfängelser. Moderator: Nathalie Piehl, kommunikationsstrateg
Arrangör: Mänskliga Rättighetsdagarna
Seminariet tolkas till teckenspråk

113. Antisemitismen i Europa
Lördag 19 november 12.00-13.00, Kuben
Antisemitismen i Europa är på frammarsch. Varför nu? Hur tar den sig uttryck? Skiljer sig antisemitismen från annan rasism och i så fall hur? Hur arbetar den antirasistiska rörelsen med frågorna?
Medverkande: Morten Kjaerum, chef Raoul Wallenberg Institute, Rebecca Lillian, rabbin, professor vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, Bassem Nasr, Miljöparitet Malmö, Peter Vig, lärare, medlem i Judiska församlingen Malmö. Moderator: Hanna Gerdes, folkrättsjurist
Arrangör: Mänskliga Rättighetsdagarna

114. Vittnesseminarium med berättelser om flykt
Lördag 19 november 13.30-14.30 High Live 1
Vad hände egentligen hösten 2015 och vad händer när asylpolitiken har blivit mer restriktiv? Vittnesseminarium med berättelser.
Seminariet tolkas till teckenspråk

115. The human rights situation in Syria
Saturday the 19th of November 13.30-14.30, High Live 2

122. The human rights situation in Turkey
Saturday the 19th of November 13.30-14.30, Live 6+7
What has happened in Turkey since the failed military coup? How is the situation for human rights in general and the situation for migrants?
Participants: Ingmar Karlsson, diplomat, writer, former consul in Istanbul, Turkey, Feray Salman IHOP Turkey
Organizer: Mänskliga Rättighetsdagarna
The seminar will be held in English

125. Avslutning: De mänskliga rättigheternas framtid
Lördag 19 november 15.00-16.00 High Live 1
Hur ser framtiden ut för de mänskliga rättigheterna i Sverige och världen? Vilka är de stora utmaningarna och vad tar vi med oss inför nästa år? Paneldiskussion, musikframträdande med Kayo Shekoni och en hälsning från 2017 års värdstad Jönköping.
Medverkande: Anders Kompass, före detta chef för fältarbetet vid FN:s kontor för mänskliga rättigheter i Genève, Zana Doncic, RFSL Malmö, Fredrik Hollertz, Svenska kyrkan Jönköping
Arrangör: Mänskliga Rättighetsdagarna
Seminariet tolkas till teckenspråk

Mänskliga Rättighetsdagarna har funnits sedan år 2000 och är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Konferensen äger rum årligen i olika städer i Sverige och drivs helt utan vinstintresse. Syftet med arrangemanget är att bidra till att respekten för mänskliga rättigheter genomsyrar samhället.

Huvudarrangörerna för Mänskliga Rättighetsdagarna är: DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan och Sveriges Kvinnolobby.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy