Skip to main content

”Prekariatet nekas ekonomiska rättigheter”

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 10:11 CET

Guy Standings forskning handlar bland annat om hur allt fler människor tvingas leva med osäkra anställningsvillkor och i avsaknad av sociala trygghetssystem. Foto: Stan Jourdan/Flickr cc

Ekonomiska rättigheter har länge försummats i diskussionen om mänskliga rättigheter, menar professor Guy Standing, känd för att ha skrivit om begreppet prekariatet. Under gratisdagen lördagen 19 november föreläser han under Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö.

Guy Standing är den brittiske forskaren i utvecklingsstudier som skapade sig ett namn när han släppte boken Prekariatet – den nya farliga klassen 2011. Prekariatet kommer från ordet prekär och syftar till människors osäkra anställningsvillkor och avsaknaden av sociala trygghetssystem.

– Prekariatet består av miljontals människor som tvingats acceptera instabila arbets- och livsförhållanden. Det kännetecknas av korttidsanställningar inom olika osäkra yrkesidentiter som de varken kompenseras eller erkänns för. Uppkomsten av prekariatet kan förstås som en följd av växande globala klassklyftor där grupper har olika tillgång till rättigheter, säger Guy Standing.

Han är professor vid School of Oriental and African studies (SOAS) vid Londons universitet och är även medgrundare till den internationella organisationen för basinkomst, BIEN. I sin senaste bok A precariat charter (2014) diskuterar han hur mänskliga rättigheter, särskilt politiska, sociala och ekonomiska rättigheter, har nekats grupper som tillhör prekariatet. Han menar att migranter är en av de mest utsatta grupperna, socialt, ekonomiskt och politiskt.

– Ökningen av denna del av prekariatet är häpnadsväckande, säger Guy Standing.

En oroande utveckling, menar han, är också att många som tillhör prekariatet inte ser sina behov och ambitioner representerade av etablissemanget och de politiska partierna.

– Detta har skapat ett stort politiskt vakuum som just nu fylls av populister, särskilt neo-fascistiska populister som tilltalar de med lägre utbildning som hamnat utanför den äldre arbetarklassgemenskapen, säger Guy Standing.

I sin föreläsning i Malmö hoppas han kunna utveckla en förståelse för prekariatet och de ekonomiska och politiska spänningar som omger denna grupp.

– Det jag ser fram emot mest är att debattera framtiden för ekonomiska rättigheter, eftersom de länge försummats i diskussionen om mänskliga rättigheter, säger han.

Mänskliga Rättighetsdagarna
Torsdag-Lördag 17-19 november på Malmö Live, Malmö
Lördagen är helt gratis!
Kontakt, information och ackreditering:
www.mrdagarna.se, info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52, 072-050 42 52

Mänskliga Rättighetsdagarna har funnits sedan år 2000 och är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Konferensen äger rum årligen i olika städer i Sverige och drivs helt utan vinstintresse. Syftet med arrangemanget är att bidra till att respekten för mänskliga rättigheter genomsyrar samhället.

Huvudarrangörerna för Mänskliga Rättighetsdagarna är: DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan och Sveriges Kvinnolobby. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera