Skip to main content

Hamburg TruckPilot - ett samarbetsprojekt för autonoma fordon

Nyhet   •   Okt 03, 2018 14:40 CEST

Som del av samarbetet mellan Volkswagen AG och Hamburg stad ska MAN Truck & Bus och Hamburg Hafen & Logistik (HHLA) testa automatiserade och autonoma lastbilar de kommande 2,5 åren. Testen kommer ske på HHLA:s containerterminal samt en 70 kilometer lång sträcka på motorvägen A7. 

 • Samarbetsprojekt mellan MAN Truck & Bus och Hamburger Hafen und Logistik AG
 • Testkörningar på Hamburgs containerterminal
 • Utveckling av innovativa automatiserade lösningar för kundspecifika behov
 • Hamburg TruckPilot kommer genomföras de kommande 2.5 åren och är ett innovativt forsknings- och testprojekt för att utveckla automatiska och autonoma transportlösningar. Målet med samarbetet är att samla in tekniska data och integrera autonoma lastbilar i den helautomatiserade containerhanteringsprocessen på Hamburger Hafen. Projektet är ett viktigt steg i utvecklingen för automatiserad körning och precis som med flera av MAN:s andra projekt så ligger fokus på att testa systemet i en verklig, daglig verksamhet för att det ska kunna anpassas efter kundspecifika behov. – Projektet kommer generera viktiga insikter för den framtida utvecklingen av teknologin, så att vi kan skapa ett system som är redo att användas av kunden, menar Frederik Zohm på Research & Development på MAN Truck & Bus.

  Projektet är indelat i tre faser, varav den inledande fasen redan påbörjats och beräknas vara färdig mot slutet av 2018. I den inledande fasen körs två prototyplastbilar utrustade med elektriska automationssystem på A7-motorvägen helt automatiserat och hanterar lossning och lastning på containerterminalen helt autonomt. Andra fasen i projektet, testfasen, är planlagd mellan januari 2019 till juni 2020. Denna fas kommer att täcka teknisk utveckling av systemet på MAN:s testbanor i München. Den tredje och slutliga fasen som kommer ta plats mellan juli och december 2020 kommer att baseras på resultaten av förberedelse- och testfasen. Systemen och lastbilarna ska då testas ute i verkligheten i kundens dagliga verksamhet. En utbildad säkerhetsförare kommer alltid att finnas på plats i fordonen för att övervaka automationssystemen och ingripa om det skulle uppstå en situation som kräver det.

  I framtiden kommer automatiserade körfunktioner att innebära avlastning och stöd för lastbilsförare. Till exempel skulle förarna kunna vila eller exempelvis gå igenom dokument under helt automatiserad motorvägsfärd. Vid autonom lastning och lossning kan föraren lämna fordonet och använda tiden till den lagstadgade vilan. Andra möjliga fördelar med autonoma fordon är en ökad effektivitet, bland annat tack vare autonoma fordons defensiva körstil. Detta innebär en betydande sänkning av bränslekostnader och kan även påverka det generella trafikflödet positivt. Sist men inte minst förväntas projektet resultera i ökad säkerhet ur alla aspekter. 

  Målet med projektet är att tillsammans forma framtidens urbana transportlösningar och utveckla Hamburg som en modell för futuristisk, hållbar och integrerad transport. 

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.