The Marcus Wallenberg Prize for findings on the nutrition of trees

Press Releases   •   Sep 25, 2018 17:21 CEST

King Carl XVI Gustaf presented the 2018 Marcus Wallenberg Prize of SEK 2 million to Professor Torgny Näsholm at a ceremony in Stockholm, Sweden, Monday 24 September 2018. Torgny Näsholm has examined the role of amino acids in supplying the nitrogen required for the growth of forest trees. His work has caused a breakthrough in explaining the nutrition of plants.

Årets Marcus Wallenbergpris belönar miljövänlig växtnäring

Press Releases   •   Sep 25, 2018 17:12 CEST

Kung Carl XVI Gustaf överlämnade Marcus Wallenbergpriset 2018 på 2 miljoner kronor till professor Torgny Näsholm under en ceremoni i Stockholm måndag 24 september 2018. Torgny Näsholm, Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, tilldelas priset för att ha visat hur skogsträd kan utnyttja organiska kväveföreningar i marken.

Unga skogsforskare från fem länder

Press Releases   •   Sep 21, 2018 07:00 CEST

Ett 30-tal unga forskare från fem länder har antagits till ett fyradagars program med seminarier och workshops i samband med firandet av Marcus Wallenbergpriset 2018. Tre av dem ingår i samma forskargrupper som årets pristagare Torgny Näsholm vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Han tilldelas priset för att ha visat hur skogsträd kan utnyttja organiska kväveföreningar i marken.

Belönas för upptäckten av miljövänlig växtnäring

Press Releases   •   Sep 21, 2018 07:00 CEST

Professor Torgny Näsholm, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, tilldelas årets Marcus Wallenbergpris för att ha visat hur skogsträd kan utnyttja organiska kväveföreningar. Han har också utvecklat nya typer av miljövänliga gödselmedel, som bygger på upptäckten. Kung Carl XVI Gustaf delar ut Marcus Wallenbergpriset 2018 på 2 miljoner kronor till Torgny Näsholm i Stockholm måndag 24 september.

Rewarded for the discovery of sustainable fertilizers

Press Releases   •   Sep 21, 2018 07:00 CEST

Professor Torgny Näsholm, Umeå, Sweden, is awarded the 2018 Marcus Wallenberg Prize of SEK 2 million for having documented how organic nitrogen dominates the nutrition of trees in boreal forests. The findings have resulted in new types of fertilizers. Monday 24 September Torgny Näsholm will receive his diploma from the hands of King Carl XVI Gustaf at a ceremony in Stockholm, Sweden.

​New kinds of fertilizers for a sustainable forestry

Press Releases   •   Apr 17, 2018 15:47 CEST

Torgny Näsholm is awarded the 2018 Marcus Wallenberg Prize for having documented how trees use amino acid molecules as sources of nitrogen. He has also shown how this organic nitrogen dominates the nutrition of trees in boreal forests. The findings have resulted in new types of fertilizers.

Nya typer av växtnäring för ett hållbart skogsbruk

Press Releases   •   Apr 17, 2018 15:28 CEST

Torgny Näsholm tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2018 för att ha visat hur skogsträd kan utnyttja organiska kväveföreningar för sin kväveförsörjning. Han har också utvecklat nya typer av miljövänliga gödselmedel, som bygger på upptäckten.

Awarded for new methods of gene discovery in trees

Press Releases   •   Oct 27, 2017 18:33 CEST

Professor Ronald R. Sederoff received The Marcus Wallenberg Prize 2017 from the hand of His Majesty the King of Sweden at a ceremony on Thursday 26 October. Ronald R. Sederoff is awarded for his discoveries in the field of molecular genetics of forest trees. He has also exploited new breeding technologies for improved properties.

Belönas för nya metoder att hitta trädens gener

Press Releases   •   Oct 27, 2017 18:28 CEST

Hans Majestät Konungen delade ut Marcus Wallenbergpriset 2017 till professor Ronald R. Sederoff under en högtidlig ceremoni i Stockholm torsdag 26 oktober. Ronald R. Sederoff, North Carolina State University, USA, belönas för sina banbrytande metoder för att kartlägga gener i olika typer av barrträd. Han har också utvecklat växtförädlingen inom skogsbruket.

Belönas för nya metoder att hitta trädens gener

News   •   Oct 25, 2017 21:47 CEST

Nya metoder för att kartlägga gener i olika typer av barrträd belönas med Marcus Wallenbergpriset 2017. Hans Majestät Konungen delar ut priset till professor Ronald R Sederoff i samband med en högtidlighet i Stockholm torsdag 26 oktober.

Många trodde att arbetet med att kartlägga gener i träd var alldeles för svårt. Professor Ronald R Sederoff, North Carolina State University, USA, såg istället möjligheterna och blev därmed en av pionjärerna inom skoglig genetik. Han var inblandad i nästan alla tidiga studier i genteknik för växtförädling av barrträd och deltog också i kartläggningar av hela arvsmassan för olika trädslag.

Ronald R Sederoff tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2017 på 2 miljoner kronor för sina upptäckter.

– Jag känner mig mycket hedrad, säger Ronald R. Sederoff.

Nya metoder för skogsindustrin

Ronald R Sederoff grundade 1988 The Forest Biotechnology Group vid North Carolina State University för att koncentrera arbetet på skoglig genetik. Skogsförädling hade dessförinnan handlat om vilka egenskaper som ärvs utan tanke på hur de styrs av olika gener.

Ronald R Sederoff var en av de första som försökte koppla trädens biologiska egenskaper till den genetiska informationen i träd, så kallad genetisk mappning, och använda bästa tillgängliga metoder för att identifiera viktiga karaktärsdrag som tillväxt, träkvalitet och motståndskraft mot sjukdomar.
– Genetiska studier på träd hämmades länge av långa utvecklingscykler och stora undersökningsmaterial. Introduktionen av gensekvensering ökade möjligheterna att identifiera och karaktärisera stora grupper av gener och deras produkter. Den nya teknologin har blivit ännu mer kraftfull efter upptäckten att generna kan klippas ut för att byta plats, vilket är en mer direkt metod för att förändra arvsmassan, förklarar Ronald R. Sederoff.
Forskarna i hans grupp har arbetat aktivt med att sekvensera arvsmassan för bland annat tall och amerikansk kastanj. De har också specialiserat sig på den molekylära grunden för strukturen i trä med särskilt fokus på reaktionsvägen för lignin och de proteiner som är inblandade i cellväggens uppbyggnad.

Ronald R Sederoff har försett skogsindustrin med nya metoder och tillämpningar för växtförädling. Han har bland annat bidragit med värdefull information som kan användas för att rehabilitera till exempel den amerikanska kastanjen, som står på randen till utplåning till följd av en förödande svampsjukdom.

Åtskilliga av gruppens upptäckter har beviljats patent i USA.

Snabbt växande forskningsfält

Marcus Wallenbergpriset delas ut en gång om året till en banbrytande vetenskaplig upptäckt av betydelse för skogsindustrin. Ronald R. Sederoff tror att priset kan inspirera nytänkare i hela världen att använda trä som sitt experimentmaterial.
– En fördel med priset är att det uppmuntrar unga forskare att våga pröva nya saker och inse att problem som först verkar svåra ofta är lättare än vad man trodde. Det är viktigt att tänka bortom det uppenbara. Det är de mer utmanande uppgifterna som leder till de stora upptäckterna.

Ronald R. Sederoff har alltid försökt uppmana sina studenter att välja den minst upptrampade stigen för att söka det som är nytt.
– Framtiden inom skoglig genetik beror på förmågan att locka begåvade studenter som vågar ge sig i kast med komplicerade system. Den nya genomteknologin gör arbetet möjligt, säger han.

Pristagaren

Ronald R Sederoff, född 1939, tog grundexamen 1961 och mastersexamen 1963 i zoologi vid University of California, UCLA, USA, där han också disputerade i samma ämne med fokus på genetik 1966.

Han var postdok 1967-1969 vid universitetet i Geneve, Schweiz, och forskare 1969-1975 vid Columbia University, 1978-1985 vid University of Oregon och 1978-1985 vid North Carolina State University, NCSU – samtliga i USA.

Efter två år som forskare vid USDA Forest Service blev han 1987 professor vid institutionen för Forestry and Environmental Resources på NCSU, där han också är knuten till institutionerna för genetik och molekylär och strukturell biokemi.

Ronald R Sederoff är professor emeritus och Edwin F Conger Professor of Forestry and Environmental Resources vid NCSU.

Ronald R Sederoff valdes 1995 in i National Academy of Sciences, USA, utsågs 1997 till adjungerad professor vid Nanjing Forestry University och 1998 till Honorary Research Professor vid Chinese Academy of Forestry. Han blev 2000 vald till Fellow of the International Academy of Wood Science och 2003 Fellow of the American Association for the Advancement of Science. År 2004 utsågs han till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.


Mer information

Professor Kaj Rosén, sekreterare i Marcus Wallenbergstiftelsen, kan lämna mer information om Marcus Wallenbergpriset på adressen kaj.rosen@mwp.org

Tel +46 (0)70 669 7088

Den formella prismotiveringen är publicerad på www.mwp.org

Uppmuntrar forskning inom skogssektorn

Marcus Wallenbergpriset instiftades 1980 för att delas ut en gång om året till en enskild forskare eller en mindre grupp av forskare för en banbrytande upptäckt eller utveckling inom ett betydelsefullt område för skogsindustrin. Avsikten är att erkänna, uppmuntra och stimulera nydanande vetenskapliga insatser som bidrar till att bredda kunskapen och den tekniska utvecklingen inom områden av betydelse för skogen och skogsindustrin.

Se också www.mwp.org

Hans Majestät Konungen delar ut Marcus Wallenbergpriset 2017 på 2 miljoner kronor till professor Ronald R. Sederoff i samband med en högtidlighet i Stockholm torsdag 26 oktober. Ronald R. Sederoff North Carolina State University, USA, belönas för sina banbrytande metoder för att kartlägga gener i olika typer av barrträd. Han har också utvecklat växtförädlingen inom skogsbruket.

Read more »

Images & Videos 8 images

Contacts 2 contacts

  • Press Contact
  • Executive Secretary of the Marcus Wallenberg Foundation
  • kazgj.eqrombselzn@bzmwutp.toorspgym

About The Marcus Wallenberg Prize – MWP

The object of the Foundation is to encourage scientific research by awarding an international prize called The Marcus Wallenberg Prize.

The purpose of the Prize is to recognize, encourage and stimulate pathbreaking scientific achievements which contribute significantly to broadening knowledge and to technical development within the fields of importance to forestry and forest industries.

Links