Hbnnqzv8nm299tk1bik5

Marginalen Bank har nöjdast Privatlånekunder enligt SKI 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 12:16 CET

Marginalen Bank toppar listan med att ha de nöjdaste Privatlånekunderna på marknaden visar en ny SKI-undersökning. Kunderna upplever bättre villkor och större tillgänglighet med att få hjälp med sina lån hos nischaktörerna när det gäller privatlån. Marginalen Bank, som toppar undersökningen, får flest låneansökningar via telefon, där nöjdheten överstiger 70.

Media no image

Marginalen Bank ökar resultatet tredje kvartalet 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 15:00 CET

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Rörelseresultatet för perioden ökade till 60,5 mkr (40 mkr Q2) och räntenettot ökade med fem procent till 143,8 (136,9 Q2). Periodens resultat efter skatt steg med 58 procent till 44,2 mkr. Resultatökningen beror bland annat på ett ökat räntenetto, genomförda kostnadsbesparingar och lägre kreditförluster som uppgår till 0,8% av utlåningen.

- Jag är mycket nöjd över den resultatförbättring vi ser under tredje kvartalet. Att vi kan fortsätta och utvecklas med lönsamhet, låga kreditförluster och nöjda kunder visar att vår affärsmodell har en viktig funktion av fylla på marknaden, framför allt i en tid då de större bankerna alltmer stryper tillgången på kapital, säger Per Andersson, VD på Marginalen Bank.

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2017 JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 20171

 • Rörelseresultatet för perioden steg med 51% till 60,5 mkr (40,0)
 • Periodens resultat efter skatt steg med 58% till 44,2 (28,0)
 • K/I-talet uppgick till 55,4 % (69,5)
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 15 058,6 mkr (15 203,2)
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 13,4 % (9,0)
 • Räntenetto ökade med 5% till 143,8 (136,9)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,5% (0,6)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 10,8% (10,3) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,4% (14,7)

SAMMANFATTNING JANUARI – SEPT 2017 JÄMFÖRT MED JANUARI – SEPT 20161

 • Rörelseresultatet för perioden minskade med 11% till 100,5 mkr (113,3)
 • Periodens resultat efter skatt minskade med 20% till 69,1 (86,5)
 • K/I-talet uppgick till 64,5% (63,1)
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 15 058,6 mkr (13 534,9)
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 7,4% (9,3)
 • Räntenetto minskade med 4% till 411,6 (430,4)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,8% (0,9)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 10,8% (11,1) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,4% (16,8)

Sedan förvärven av dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy (Finland) samt Sergel Finans AS (Norge) den 30 juni 2017 är Marginalen Bank moderbolag i en ny underkoncern (”Bankkoncernen”) inom den konsolide­rade situationen ESCO Marginalen AB. De nya dotterbo­lagen äger kreditportföljer i respektive land. Koncernredo­visning har upprättats för denna nya underkoncern, dock utan jämförelsetal för Q3 2017 eftersom detta är det första kvartalet som koncernförhållandet har existerat. Bankkon­cernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till 234,0 mkr och kvartalets resultat uppgick till 194,6 mkr.

1)Avser moderbolaget Marginalen Bank Bankaktiebolag

Den fullständiga rapporten finns på www.marginalen.se. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 15 november kl.15.

För ytterligare information kontakta Jan Arpi, CFO, +46 72 550 2469, jan.arpi@marginalen.se

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Rörelseresultatet för perioden ökade till 60,5 mkr (40 mkr Q2) och räntenettot ökade med fem procent till 143,8 (136,9 Q2). Periodens resultat efter skatt steg med 58 procent till 44,2 mkr.

Läs vidare »
Wtdjxhmoyacbtetu3iik

Marginalen Bank har utsett Anders Bergstrand till interim CFO

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 10:00 CET

Marginalen Bank har utsett Anders Bergstrand till interim CFO i samband med att Jan Arpi beslutat sig för att lämna sin tjänst för nya uppdrag. Anders Bergstrand har gedigen arbetslivserfarenhet från seniora ledarroller inom ekonomiområdet hos bland annat Nordea, Länsförsäkringar och KPMG.

Rpc5sq3zpnpatzuapmem

Hur får du som e-handlare återkommande kunder?

Blogginlägg   •   Okt 20, 2017 12:03 CEST

Igår var Hygglig Checkout på E-meet i Stockholm och höll i gruppdiskussionen om hur man som ehandlare får tillbaka kunden efter avslutad försäljning.

Aqvsjltfi8woyhqxaps9

Årets Employer Branding Manager jobbar på Marginalen Bank

Nyheter   •   Okt 06, 2017 13:19 CEST

Företaget Universum har utsett Marginalen Banks HR-chef, Eleonor Åslund till Årets Employer Branding Manager. Varje år delar de ut pris till människor och organisationer som varit framgångsrika med att bygga och kommunicera ett starkt employer brand.

Media no image

Marginalen Bank publicerar resultat för andra kvartalet 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 16:30 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för andra kvartalet 2017. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 40 mkr (0,2 mkr) och utlåningen till allmänheten ökade till 15 203,2 mkr (13 921,2 mkr). Resultatet påverkades i positiv riktning av säsongsmässigt lägre kreditförluster inom Privatbanken samt högre kassaflöden från förfallna kreditportföljer. Resultatet påverkades även av genomförda kostnadsbesparingar.

Marginalen Bank slutförde den 30 juni förvärvet av kreditportföljer med förfallna fordringar till ett värde om 1,5 mdr av Telia Company AB. Förvärvet som offentliggjordes 21 juni 2016 är en del av Marginalens förvärv av Sergelbolagen.

- Det är glädjande att resultatet och utlåningen ökar, vilket visar att vår strategi har bärkraft och att efterfrågan på våra produkter och tjänster växer på marknaden, säger Per Andersson, VD på Marginalen Bank.

SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET 2017 JÄMFÖRT MED FÖRSTA KVARTALET 2017

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 40,0 mkr (0,2)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 28,0 mkr (-2,9)
 • K/I uppgick till 69,5 procent (75,0)
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 15 203,2 mkr (13 921,2).
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 9,0 procent (0,0)
 • Räntenettot uppgick till 136,9 mkr (131,0)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,6 procent (1,1)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 10,3 procent (10,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,7 procent (16,3)

SAMMANFATTNING JANUARI– JUNI 2017 JÄMFÖRT MED JANUARI– JUNI 2016

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 40,1 mkr (69,5)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 25,0 mkr (53,9)
 • K/I uppgick till 69,5 procent (61,9)
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 15 203,2 mkr (13 381,8)
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 4,5 procent (8,7)
 • Räntenettot uppgick till 267,8 mkr (292,9)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,8 procent (1,1)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 10,3 procent (10,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,7 procent (16,4)

Den fullständiga rapporten finns på www.marginalen.se. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 17 aug kl.16.30.

För ytterligare information kontakta Jan Arpi, CFO, +46 72 550 2469, jan.arpi@marginalen.se

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för andra kvartalet 2017. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 40 mkr (0,2 mkr) och utlåningen till allmänheten ökade till 15 203,2 mkr (13 921,2 mkr). Resultatet påverkades i positiv riktning av säsongsmässigt lägre kreditförluster inom Privatbanken samt högre kassaflöden från förfallna kreditportföljer.

Läs vidare »
Media no image

Marginalen Bank slutför förvärv av kreditportföljer från Telia Company

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 12:45 CEST

Marginalen Bank slutförde idag förvärvet av kreditportföljer med förfallna fordringar till ett värde om 1,6 mdr av Telia Company AB. Förvärvet som offentliggjordes 21 juni 2016 är en del av Marginalens förvärv av Sergelbolagen.

Förvärven sker genom att Marginalen Bank förvärvar bolagen Sergel Finans AB och Sergel Finans OY av Telia Company AB samt Sergel Finans AS av Sergel Norge AS som är ett helägt dotterbolag till Telia Company AB. Förvärv av kreditportföljer är en del av bankens affärsmodell.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 juni 2017.

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.

Marginalen Bank slutförde idag förvärvet av kreditportföljer med förfallna fordringar till ett värde om 1,6 mdr av Telia Company AB. Förvärvet som offentliggjordes 21 juni 2016 är en del av Marginalens förvärv av Sergelbolagen.

Läs vidare »
Media no image

Finanstilsynet i Norge har godkänt Marginalen Banks pågående förvärv av Sergel Finans AS

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 09:00 CEST

Finanstilsynet i Norge har efter genomförd ägarprövning godkänt Marginalen Banks pågående förvärv av Sergel Finans AS i Norge från Telia Company AB.

Marginalen Bank förvärvar Sergel Finans AS av Sergel Norge AS som är ett helägt dotterbolag till Telia Company AB. Bolaget innehåller förfallna kreditportföljer. Den 2 juni lämnade, som tidigare offentliggjorts, svenska Finansinspektionen sitt godkännande till Marginalen Banks pågående förvärv av Sergel Finans AB och Sergel Finans OY av Telia Company AB.

Sergelaffären offentliggjordes i juni 2016 med reservation för de nu lämnade myndighetsgodkännandena.

Förvärv av kreditportföljer är en del av bankens affärsmodell.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 15 juni 2017 kl. 9.00.

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.

Finanstilsynet i Norge har efter genomförd ägarprövning godkänt Marginalen Banks pågående förvärv av Sergel Finans AS i Norge från Telia Company AB.

Läs vidare »
Media no image

Finansinspektionen godkänner Marginalen Banks förvärv av fordringsportföljer från Telia Company AB

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 08:00 CEST

Finansinspektionen beslutade den 2 juni att ge Marginalen Bank tillstånd att förvärva förfallna fordringsportföljer från Telia Company AB. Förvärvet av fordringsportföljerna offentliggjordes i juni 2016 med reservation för det nu lämnade myndighetsgodkännandet.

Förvärven sker genom att Marginalen Bank förvärvar bolagen Sergel Finans AB och Sergel Finans OY av Telia Company AB samt Sergel Finans AS av Sergel Norge AS som är ett helägt dotterbolag till Telia Company AB. Bolagen innehåller förfallna kreditportföljer.

Förvärv av kreditportföljer är en del av bankens affärsmodell. Marginalen Bank inväntar beslut från Finansinspektionen i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 5 juni 2017 kl. 08.00.

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.

Finansinspektionen beslutade den 2 juni att ge Marginalen Bank tillstånd att förvärva förfallna fordringsportföljer från Telia Company AB. Förvärvet av fordringsportföljerna offentliggjordes i juni 2016 med reservation för det nu lämnade myndighetsgodkännandet.

Läs vidare »
Zupbunhha7uh68k3t13x

Toborrow är ny samarbetspartner till Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 14:30 CEST

Marginalen Bank har som första svenska bank tecknat ett samarbetsavtal med fintechföretaget Toborrow. Banken kommer att delta som en bland flera potentiella långivare till de företagslån som Toborrow förmedlar via sin auktionstjänst. Marginalen AB som är moderbolag i Marginalenkoncernen går även in som minoritetsägare i Toborrow.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • amannzvpqaders.karnqkhdblstrom@mkbhejzargixknalen.se
 • +46707353677

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.Adress

 • Marginalen Bank
 • Adolf Fredriks Kyrkogata 8
 • 111 37 Stockholm
 • Vår hemsida